In driehoekige steden valt beduidend minder regen dan in vierkante of ronde steden. Dat is de verrassende uitkomst van een studie verschenen in Earth's Journal.

Amerikaanse onderzoekers kwamen op het idee om te onderzoeken of de vorm van een stad iets uitmaakt voor de lokale klimatologische omstandigheden omdat het hen opviel dat sommige van de 'nattere' steden op aarde, zoals Londen, cirkelvormig zijn.

Intensieve regenval in steden is een van de uitdagingen waar we mee te maken krijgen als gevolg van de klimaatverandering. Net als overstromingen in (kust)steden als gevolg van extremer weer. Duurzame en veerkrachtige stadsplanning is dan ook van belang, vooral ook omdat de groei van het aantal mensen dat in steden woont nog altijd verder toeneemt.

Voor hun onderzoek vergeleken de onderzoekers weerdata met luchtstromingsmodellen om te kijken of de vorm van de bebouwing van invloed was op de regenval. Ze vergeleken een ronde stad (zoals Dallas) met een vierkante (zoals New York) en een driehoekige (zoals Los Angeles). Ook keken ze naar verschillen tussen niet-verstedelijkte gebieden in het binnenland en langs de kust om te zien of zich daar andere patronen voordeden. "Deze studie biedt het eerste onderzoek naar de invloed van de stadsvorm op stedelijke regenval in het binnenland en aan de kust," aldus de auteurs.

Uit de modellering blijkt dat de vorm van de bebouwing een grotere impact heeft in kuststeden dan op steden in het binnenland, omdat de luchtstromen daar extra beïnvloed worden door de zeebries en de luchtvochtigheid boven het zeewater. Cirkelvormige steden lieten 78,6% meer intensieve regenbuien en 22% meer regenval zien dan driehoekige; vierkante zaten daar ergens tussenin. "Steden wereldwijd hebben enorme bedragen besteed aan het bestuderen en implementeren van allerlei infrastructurele aanpassingsstrategieën, vanuit de overweging dat klimaatverandering in de toekomst de kans op regenbuien zal doen toenemen," schrijven de auteurs van de studie. "Onze resultaten identificeren een tot nu toe slecht begrepen maar belangrijke rol van de stedelijke lay-out, vooral in de kustgebieden. Cirkelvormige steden vertonen potentiële risico's van extreme regenval en daaruit voortvloeiende overstromingsrisico's."
  • Deel
Druk af