Henk Tennekes kijkt uiteindelijk tevreden terug op zijn leven: "Ik heb iets gecreëerd dat zal voortleven."

Dat was niet altijd vanzelfsprekend. Jarenlang moest Tennekes vechten voor erkenning. Hij was één van de eersten die een causaal verband meende te kunnen aantonen tussen bijensterfte en het gebruik van neonicotinoïden. In 2010 publiceerde hij zijn boek A disaster in the making. Daarin betoogde hij dat de moderne bestrijdingsmiddelen en dermate grote impact hebben op insecten, dat het ecosysteem van de aarde ontwrichten.

Het boek werd hem niet in dankbaarheid afgenomen. Van de ene op de andere dag is hij 'persona non grata' bij de chemische industrie. Toch geeft Tennekes niet op. "Ik ben activist geworden", zegt hij in de Stentor. "Iedere burger die een ramp ziet aankomen, moet zijn mond opentrekken."

Iedere burger die een ramp ziet aankomen, moet zijn mond opentrekken
Dat deed Tennekes dan ook. Ook op Foodlog ging hij in gesprek. Hij publiceerde in 2013 het artikel Bijengezondheid: schone schijn en schreef in de loop der jaren vele reacties. Doorgaans voorkomend van toon. De laatste twee weken was hij opvallend actief op Foodlog. Mogelijk hechtte hij de laatste losse eindjes af.


Vorig jaar zag Tennekes zijn gelijk bevestigd in het internationale IPBES-rapport, waarin wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor het uitsterven van planten en dieren. Vincent Harmsen gaf Tennekes zijn gelijk op Follow the Money. "We moeten voorzichtig met de aardbol omgaan. Want die voorziet ons van voedsel. Laten we de aarde dan niet overbelasten met gif om meer te produceren en meer geld te verdienen." Ook in de landbouw wordt, tot Tennekes' grote vreugde, gewerkt aan minder bestrijdingsmiddelen.

Tennekes leed aan een longaandoening en koos voor euthanasie. Op zijn grafsteen komt straks een uitspraak van de Amerikaanse schrijver Chuck Palahniuk te staan: "We all die. The goal isn’t to live forever, the goal is to create something that will". Daarin is Tennekes naar zijn eigen mening geslaagd. "Ik hoop dat dit bewustzijn toeneemt. Laat dat mijn erfenis zijn. Dan sluit ik met een goed gevoel af."


Dit artikel afdrukken