Het nieuwe rapport State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals van de UNEP en WHO hijst de stormvlag over de vele synthetische chemische stoffen die in onze omgeving en ons voedsel voorkomen. Het rapport is geschreven door een internationale groep van onderzoekers en richt zich op de zogenaamde 'endocriene verstoorders' (EDC's), ofwel chemische stoffen die ingrijpen op de hormoonhuishouding van mensen. Dat kan op termijn vervelende gevolgen hebben voor de gezondheid. Genoemd worden onder andere problemen met de voortplantingsorganen, verschillende soorten kanker en verstoringen in de ontwikkeling en activiteit van de hersenen. Van steeds meer stoffen wordt vastgesteld of vermoed dat ze EDC's zijn, denk aan BPA en TBT.

Mensen kunnen aan EDC's blootgesteld worden door 'agricultural runoff', het eten of drinken van bepaalde voedingsmiddelen en het inademen van deeltjes en gassen in de lucht. Het rapport noemt echter ook de zorgwekkende impact van EDC's op de natuur. In Alaska en de VS zouden EDC's verantwoordelijk kunnen zijn voor de voortplantingsproblemen bij hertenpopulaties. De geconstateerde daling in aantallen otters en zeeleeuwen zou ook te wijten zijn aan hun blootstelling aan EDC's, in combinatie met PCB's, insecticiden (DDT), andere slecht afbreekbare organische vervuilers en bijvoorbeeld kwik. Daar waar beperkende maatregelen genomen zijn tegen EDC's is herstel en minder gezondheidsproblemen in de fauna opgetreden.

In AFN stelt onderzoeksleider professor Åke Bergman dat onderzoek uit de afgelopen tien jaar heeft laten zien dat EDC's veel 'gecompliceerder' zijn dan uit eerder onderzoek bleek. Er is dus dringend behoefte aan verder onderzoek. Het rapport doet daartoe een aantal aanbevelingen:
· Testen: de nu bekende EDC's zijn slechts de ‘tip of the iceberg’. Nieuwe testmethoden zijn nodig om mogelijke andere EDC's op te sporen. alsmede de manier waarop ze in het milieu terecht komen
· Onderzoek: er is meer onderzoek nodig naar de effecten van de verschillende mixen aan EDC's waar mensen (en dieren) in toenemende mate aan blootgesteld worden
· Rapportage: veel bronnen van EDC's zijn onbekend omdat er niet genoeg gerapporeerd en geïnformeerd wordt over chemische stoffen in producten, materialen en goederen
· Samenwerking: meer uitwisseling van kennis en gegevens tussen wetenschappers en landen kan de kennisachterstanden van met name arme landen verkleinen.

Bergman besluit: “Steeds geavanceerdere wetenschap stelt ons nu in staat om endocriene verstoorders beter te managen en verder onderzoek te doen naar de effecten van de blootstelling van mensen en de natuur aan deze stoffen."

Fotocredits: Chemistry bottles with liquid inside, zhouxuan12345678
Dit artikel afdrukken