Ook zoogdieren kunnen geïnfecteerd zijn met de hoog-pathogene vogelgriep H5N1 die momenteel in Nederland en in Europa rondwaart. Dat blijkt uit de vondst van een bunzing op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee die zeer afwijkend gedrag vertoonde (ongecontroleerd met de kop draaien, volledige desoriëntatie, verschijnselen die wijzen op zenuwschade en ook bij met vogelgriep besmette vogels voorkomen), aldus NatureToday.

Door de dierenambulance werd de bunzing overgebracht naar een opvangcentrum voor wilde vogels en zoogdieren, waar besloten is het dier te euthanaseren om het verder leed te besparen. Daarna is de dode bunzing in het lab van Wageningen Bioveterinary Research getest. In de hersenen van de bunzing bleek inderdaad het vogelgriepvirus H5N1 voor te komen.

Het is niet voor het eerst dat aangetoond wordt dat ook wilde zoogdieren met H5N1 besmet kunnen raken. In mei 2021 werden al met H5N1 besmette jonge vosjes aangetroffen in Groningen en in december een zieke vos in Zuid-Nederland. Waarschijnlijk lopen de roofdieren het virus op als zij besmette wilde vogels eten. Ook van roofvogels is bekend dat zij geïnfecteerd kunnen raken door zieke vogels te eten. Mensen kunnen de vogelgriep oplopen door intensief contact met dieren die zijn geïnfecteerd.

De bevinding leidt tot extra waarschuwingen: houd honden uit voorzorg aan de lijn bij plekken waar dode (water)vogels kunnen liggen. Ook honden - en katten - zijn namelijk gevoelig voor vogelgriep. Bovendien geldt ook voor wandelaars dat direct contact met dode en zieke watervogels zoveel mogelijk te vermijden is. Ook mensen kunnen door intensief contact met zieke dieren besmet raken. Onlangs werd een Brit besmet met de nu heersende H5N1 via zijn eenden. Niet uitgesloten kan worden dat mensen ook via hun hond of kat besmet kunnen worden.

Voor terreinbeheerders, dierenambulances en dierenhulporganisaties zijn hygiëneprotocollen en handvatten opgesteld door de NVWA en Stichting Dierenlot. Signaleert u zelf zieke dieren? Meld dat bij de NVWA, ook als het om zoogdieren gaat.

  • Deel
Druk af