De pluimveehouders wilden de Staat aansprakelijk stellen voor de door hen geleden schade in de fipronil-affaire. Volgens hen had de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) direct moeten ingrijpen toen er eind 2016 signalen binnenkwamen over het bedrijf ChickFriend, dat over een wel bijzonder werkzaam middel tegen bloedluis beschikte. In het toegepaste middel bleek het insecticide fipronil te zitten, een stof die verboden is in de voedselketen.

De NVWA begon in eerste instantie een strafrechtelijk onderzoek, zonder het bedrijf ChickFriend stil te leggen of de sector te waarschuwen. Pas in juli 2017 kwam de fipronilaffaire naar buiten, toen honderden bedrijven geblokkeerd werden, 3 miljoen kippen geruimd en miljoenen eieren vernietigd. De pluimveesector leed zo'n €50 à €70 miljoen schade.

De NVWA is er niet om de economische belangen van pluimveehouders te dienen
Maar voor die economische schade is de Staat dus niet aansprakelijk. Volgens het gerechtshof (en eerder de rechtbank), mocht de NVWA er voor kiezen de (langzamere) strafrechtelijke weg te kiezen, omdat de volksgezondheid niet acuut in gevaar was, aldus Boerderij. "De NVWA is er niet om de economische belangen van pluimveehouders te dienen", aldus het hof vandaag. "De pluimveehouders zijn zelf primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen geproduceerde eieren."

'Gevoel van onrecht'
De pluimveesector reageert diep teleurgesteld op de uitspraak. "Het is voor ons belangrijk om er op te kunnen vertrouwen dat onze toezichthouder in actie komt als daar reden toe is," zegt Kees de Jong, voorzitter Pluimveehouderij bij LTO Nederland/NOP. Ook de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NPV) is teleurgesteld, maar benadrukt dat beide kanten samen verder moeten. Voorzitter Hennie de Haan: "Wij zijn een exporterend land, we hebben een goede toezichthouder nodig."

Tegen de eigenaren van ChickFriend lopen ook nog civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken. Volgende week moeten de twee hoofdverdachten in die laatste zaak opnieuw voor de rechter in Zwolle verschijnen. Hen wordt het in gevaar brengen van de volksgezondheid ten laste gelegd.
Dit artikel afdrukken