Staatssecretaris Sharon Dijksma stuurt vandaar de nieuwe Natuurwet naar de Tweede Kamer. De wet vervangt drie verouderde wetten en legt een groot deel van het natuurbeheer neer bij de provincies. Onderdeel van de Natuurwet zijn nieuwe regels voor de jacht. Tot op heden zijn konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten (de zogeheten 'wildlijst') vrij bejaagbaar. Onder de nieuwe wet moet je bij de provincie een 'afschotplan' indienen om toestemming voor de jacht te krijgen. Een meerderheid in de Kamer wil de wildlijst afschaffen, maar volgens Dijksma geven 'de nieuwe regels voldoende zekerheid op een fatsoenlijke en goed gecontroleerde jacht', die ze het predicaat 'duurzame jacht' meegeeft in Trouw.

Trouw wijst op een ander belangrijk principe in de Natuurwet: er staat in dat natuur een 'intrinsieke waarde' heeft. Dijksma: "Juridisch kun je er wellicht weinig mee. Maar soms is symboliek van grote waarde. Zie het als een moreel kader."
Dit artikel afdrukken