Kort nadat het melkquotum per 1 april 2015 werd opgeheven, ging het fout met de melkprijs. Zuivelverwerkers, overheid, universiteit, beleidsmakers, banken en boerenorganisaties hadden er bij de boeren op aangedrongen (na het opheffen van de quota) de productievolumes te verhogen. Er zou in Azië meer dan voldoende markt zijn om de extra melk te exporteren en daar goed aan te verdienen, zo beloofde men.

Veel boeren hebben dat sprookje geloofd en zijn in die val getrapt. Met hulp van de banken werden grote investeringen gedaan met faillissementen tot gevolg.

In het gesprek wordt de wordingsgeschiedenis van de intensivering van de Nederlandse melkveehouderij geanalyseerd door Van der Ploeg die er als ruraal socioloog al tientallen jaren getuige van is en Van Keimpema die al vele jaren pleit voor een eigentijdse, marktgerichte vorm van productieregulering.De analyse die uit dit spannende gesprek naar voren komt: een groep mensen is gaan geloven in een economisch systeem dat niet alleen ecologisch, maar juist ook economisch uiteindelijk niet uit kan. Ze sterken elkaar in hun geloof vanaf een aantal beslissende posities. Wie ziet dat het spaak loopt en dat hardop zegt, wordt uit het netwerk gestoten. Daarom houdt iedereen zijn mond en doen de betrokkenen net of de keizer nog kleren draagt. Onderwijl probeert de groep als geheel de krakende wagen met allerlei lapwerk toch op de weg te houden.

Update 19:30h: vandaag werd bekend dat het Nederlandse fosfaatplafond nog verder is overschreden dan de raming (die al een fors overschot liet zien). Een en ander hangt samen met de drang naar overproductie die uit het interview spreekt. In reactie #21 becijfert Dick Veerman het aandeel van de melkveehouderij in het overschot op basis van de jongste CBS-cijfers.
Dit artikel afdrukken