De wetenschappers zeggen dat er dringend moet worden opgetreden om de opwarming van de aarde en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dat is geen nieuws. Maar hoe doe je dat? Je kunt immers niet alles overhoop halen, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Dat merkte ook deze week president Macron op over de harde 'how dare you?' speech van Greta Thunberg.

Zelfs met de beste wil van wereld zijn zulke grote veranderingen niet te realiseren omdat mensen nu eenmaal mensen zijn, zei Macron met zoveel woorden. Onze premier Rutte viel hem bij en meldde in New York dat polderen beter werkt dan grote boze woorden. Nog een tijdje vervuilend auto rijden, vindt hij geen probleem.

De verzamelde wetenschappers wijzen in hun rapport op de urgentie van veranderingen in landgebruik en energie. Ze geven er echter geen politiek recept bij waar de wereldleiders het deze week in New York over hadden kunnen hebben om zowel de stem van hun kiezers als het klimaat te redden.

“De wetenschappelijke gegevens en bevindingen die in het rapport worden gepresenteerd, vormen de meest recente gezaghebbende informatie over deze onderwerpen,” aldus de Wetenschappelijke Adviesgroep aan de klimaattop van de secretaris-generaal van de VN. Dat zegt Greta ook: we moeten naar de wetenschap luisteren. Ook zij geeft er geen sociaal-economische recepten bij.

“Klimaatverandering is de bepalende uitdaging van onze tijd,” zei op zijn beurt António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties afgelopen zondag over dit rapport. “Ik dring er bij leiders op aan om deze feiten in acht te nemen en zich te verenigen achter de wetenschap.” Ook hij geeft geen recept.

En daar zitten we dus: het moet, maar hoe dan? Onderwijl wordt de jeugd onder Greta's leiding bozer en bozer en doen ze landen processen aan omdat ze hun onderdanen niet beschermen.

Dit artikel afdrukken