In Frankrijk, dat voor een derde uit bos bestaat, presenteerde de overheid vorige week een plan van aanpak. De Franse overheid trekt de komende 10 jaar €8 tot €10 miljard uit om president Macrons belofte te realiseren: we planten een miljard bomen. Uit het 'Objectif forêt' blijkt dat Frankrijk het huidige aanplantingstempo van 60 miljoen bomen per jaar zo ongeveer zal moeten verdubbelen.

Een complicatie daarbij is dat het plan meer dan een miljoen hectare bosgrond raakt. Die hectaren zijn lang niet allemaal in handen van de Franse staat. Drie kwart is particulier bezit, aldus franceinfo.

Tussen wat mensen willen en de praktijk gaapt een enorme kloof
Enorm tekort aan zaad en zaailingen
Maar er is nog een veel groter probleem en dat beperkt zich niet alleen tot Frankrijk. Er is niet genoeg zaad of jonge boompjes (zaailingen). Ook in andere Europese landen én in de Verenigde Staten worden er veel te weinig bomen gekweekt om aan de enorme vraag te voldoen.

"Mensen willen triljoenen bomen", zegt Peter Clark van de Universiteit van Vermont in ScienceDaily. "Maar tussen wat mensen willen en de praktijk gaapt een enorme kloof". Clark onderzocht met zijn team 605 boomkwekerijen in 20 Amerikaanse staten; deze week publiceerden ze hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience.

Tot hun ontsteltenis stuitten de onderzoekers op een 'overweldigende schaarste' aan zaailingen en vooral aan soortendiversiteit. Slechts 56 van de onderzochte kwekerijen produceerden voldoende aantallen zaailingen om aan natuurbehoud en herbebossing te kunnen doen. Bovendien bleken de boomkwekerijen de voorkeur te geven aan boomsoorten die geschikt zijn voor de commerciële houtproductie en hadden ze nauwelijks lokale boomsoorten beschikbaar. Zo kwamen ze van een ecologisch belangrijke soort als de rode spar, waarvan miljoenen exemplaren aangeplant zouden moeten worden om bossen goed te herstellen, vorig jaar in totaal slechts 800 zaailingen tegen. Laat staan dat de boomkwekerijen werkten aan bomen of soorten met voor het toekomstige - hetere - klimaat geschikte genetische eigenschappen.

Slechts 800 zaailingen van de rode spar aangetroffen, terwijl er miljoenen nodig zijn
Zaadboomgaarden uit jaren '70
Ook in Frankrijk speelt dat probleem. De zaadboomgaarden waar boomzaden geoogst worden, dateren uit de jaren '70 en zijn niet meer aangepast aan het huidige klimaat. De huidige klimaatomstandigheden - droogte, hitte - brengen bovendien nieuwe, invasieve, parasieten met zich mee. "We hebben bijvoorbeeld nieuwe parasieten in onze zaadgaarden die we nog niet kenden en die de opbrengst met ongeveer 50% verminderen," vertelt Joël Conche, zadendeskundige bij het Office nationale des forêts (ONF). "Het uitvalpercentage voor nieuw geplante bomen is nu gemiddeld 38%."

Frankrijk telt 139 boomsoorten en het Franse nationale onderzoeksinstituut INRAE is naarstig aan het onderzoeken wat er moet worden herplant, opdat Frankrijk ook over 50 jaar nog klimaatbestendig bos heeft.

Beleid
Het idee om ecologisch belangrijke boomsoorten te herplanten of klimaatresistent te maken vindt veel weerklank, zegt Clark. "Maar - ondanks de opwinding en nieuwheid van dat idee in veel beleids- en filantropische kringen - als puntje bij paaltje komt, is het in de praktijk een hele uitdaging om de benodigde soorten of zaadbronnen te vinden." Hoewel er dankzij de REPLANT Act voldoende geld is voor herbebossing, hebben Amerikaanse overheidsinstanties geen beleid ten aanzien van de verplaatsing van boomsoorten en boomgenetica. De onderzoekers pleiten voor meer investeringen van de overheid (in de vorm van subsidies, leningen en kostendelingsprogramma's) om boskwekerijen nieuw leven in te blazen, te diversifiëren en uit te breiden. Want in de praktijk, zegt Clark, "is het vaak één oude boer die rondloopt om eikels te verzamelen."
Dit artikel afdrukken