Het kan besmet zijn met varkenspest en worden opgegeten door wilde zwijnen. Als dat gebeurt, moeten ook in ons land, net als in België zowel wilde als tamme varkens preventief worden geruimd om varkenspest uit de stallen met consumptievarkens te houden. De boeren willen dat voorkomen door een bewustmakingscampagne. Dat meldt Limburg1.

In België is het totaal aantal geïdentificeerde besmette wilde zwijnen opgelopen tot 20, allemaal binnen de eerder vastgestelde besmettingszone van 63.000 hectare.

De Waalse landbouwminister René Collin laat alle 4.000 varkens ruimen die boeren in het beschermingsgebied houden; ook alle wilde zwijnen moeten worden gedood. Daarna wil de Waalse overheid rond een kleinere perimeter een anderhalf meter hoog metalen hek plaatsen dat sterk genoeg moet zijn om wilde zwijnen binnen te houden. "Binnen de huidige perimeter wordt het aantal everzwijnen op 2.000 geraamd, terwijl in de nieuwe zone er wellicht zo’n 500 tot 800 zullen leven. Die moeten allemaal dood, enerzijds door het varkenspestvirus zijn gang te laten gaan en anderzijds door boswachters en jagers in te zetten om de rest af te maken," schrijft Vilt.


Het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) trekt bovendien bij de Europese Commissie aan de bel over 'onaanvaardbare handelspraktijken'. "We stellen vast dat grote afnemers in onze buurlanden Belgisch varkensvlees weigeren af te nemen, terwijl er op sanitair vlak geen reden is om dat te doen. Deze handelspraktijken stroken niet met de regels van de interne Europese markt”, klinkt het.

Al 13 landen weigeren Belgisch varkensvlees uit voorzorg. Het ABS ziet er echter protectionistische motieven in. Minder Belgische varkens in de markt, helpt de op dit moment lage varkensprijs een omhoog drijven. Als ook de varkensrijke Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg geraakt worden, zal dat de varkensprijs verder omhoog brengen.

Onderwijl is de Belgische varkensprijs ingestort en eist Annie Schreijer-Pierik, Europarlementariër voor het CDA, strenge maatregelen van zowel de Belgische als de Nederlandse overheid om de Nederlandse varkenshouderij te beschermen. Zij vindt dat de belangen van de boerengezinnen voorop moet staan.

Schreijer-Pierik zegt dat de Nederlandse overheid de kans op een varkenspestuitbraak "veel te laag" inschat. De ervaringen in Oost-Europa de afgelopen jaren voldoende hebben volgens haar "aangetoond dat de verspreiding verder blijft gaan". Daarom "is nu preventieve actie nodig; ook door de Nederlandse Rijksoverheid en de provincies”, aldus Schreijer. Ze wil stricte handhaving van de nulstand voor wilde zwijnen in Nederland; de provincies en Rijk zouden hun taak op dat gebied verzuimt hebben.

Het CDA vraagt schriftelijk aan de Europese Commissie om financiële voorzieningen treffen voor de onkosten van toekomstige ruimingen en compensatie voor getroffen varkenshouderijen. De getroffen Belgische varkenshouders worden gecompenseerd voor de ruimingen. Dat helpt echter de prijzen die zij en hun niet-getroffen collega's voor hun dieren krijgen niet aan een rendabel niveau.Dit artikel afdrukken