Het filmpje ontvingen we via Tjerk Dalhuijzen van Gifsoja, de organisatie die zich verzet tegen de industriële landbouw die onder meer in Zuid-Amerika leidt tot ontbossing en massaal gebruik van het niet bepaald bodemvriendelijke bestrijdingsmiddel glyfosaat.

Als je goed over het filmpje nadenkt, zie je dat er een toekomstbeeld achter wegkomt dat weinig expliciet wordt gemaakt. We moeten niet meer met weinig mensen geconcentreerd op de meest vruchtbare gronden voedsel maken. We moeten dat overal doen en de aarde veel meer koloniseren. Het einde van de intensieve landbouw dat de tegen-beweging voorstelt, zou dan ook weleens een pleidooi kunnen zijn voor een kolonisatie van de gehele natuur. Zo'n visie vergt een heroverweging van het natuurbeleid op aarde. Het Wereld Natuur Fond is bijvoorbeeld vóór intensieve landbouw omdat het de natuur én onze welvaart in stand wil houden. Die welvaart houden we, economisch gezien, alleen overeind als er steeds minder mensen in de landbouw werken. Zo houd je immers de prijs van eten laag en kunnen andere delen van de economie zich goed blijven ontwikkelen.

Vraag: hebben we intensieve landbouw nodig? Of is dat misschien de verkeerde vraag omdat we ons eigenlijk moeten afvragen wat voor toekomst we willen? Als dat laatste het geval is, welke vragen en toekomstbeelden komen dan op?Fotocredits: still uit filmpje, RealFoodMediaProject
Dit artikel afdrukken