Vier Europarlementariërs van de Groenen eisen via het Europees Hof van Justitie inzage in de studies op basis waarvan de Europese Voedselautoriteit (EFSA) besloten heeft dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Het IARC, onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, oordeelde in maart 2015 dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend" is. De Europese instanties EFSA en ECHA oordeelden - op basis van vertrouwelijke studies door de pesticidenindustrie - dat dat niet zo zou zijn. Sindsdien proberen de Groenen inzicht te krijgen in de onderliggende onderzoeken. Dat lukte tot nu toe maar gedeeltelijk, reden voor de Groenen om naar het Hof te stappen. Ze beroepen zich op het Verdrag van Aarhus, "dat stelt dat bij milieu-informatie commerciële belangen ondergeschikt zijn aan het publieke recht op informatie", aldus De Standaard.

Volledige vrijgave zou opheldering moeten geven in de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de studies. Daar zijn twijfels aan gerezen sinds het naar buiten komen van de zogeheten 'Monsanto Papers'.
De Standaard - Groenen trekken naar Europees Hof voor geheime glyfosaatstudies
  • Deel
Druk af