Smil geldt als een van 's werelds belangrijkste denkers over de ontwikkelingsgeschiedenis van onze soort en is een meester op het gebied van cijfermatige analyse. Hij is een van de laatste grote denkers die verschillende domeinen - energie, landbouw, natuur, grondstofgebruik en economie - gedetailleerde én begrijpelijk als een overzichtelijk samenhangend geheel kan presenteren.

Bill Gates zegt dat hij wacht op nieuwe Smil-boeken zoals sommigen wachten op de volgende Star Wars-film. Het laatste komt komende week uit en heet Groei: Van micro-organismen tot megasteden.

Met het oog op de aanstaande publicatie sprak The Guardian met Smil en vroeg:
U bent de nerd van de nerds. Er is misschien geen enkele andere academicus die foto's maakt met getallen zoals u. U ontdekte dat China sinds 2003 elke drie jaar meer cement heeft gegoten dan de VS in de hele 20e eeuw. U berekende dat in 2000 de droge massa van alle mensen in de wereld 125 miljoen ton bedroeg, vergeleken met slechts 10 miljoen ton voor alle wilde gewervelde dieren. En nu verkent u de groeipatronen, van de gezonde ontwikkeling van bossen en hersenen tot de ongezonde toename van obesitas en kooldioxide in de atmosfeer. Voordat we ons met die diepere kwesties bezighouden, wil ik u vragen of u uzelf als een nerd ziet?

Smil antwoordt doodgemoedereerd: "Helemaal niet. Ik ben gewoon een ouderwetse wetenschapper die de wereld en de ligging van het land beschrijft zoals het is. Dat is alles wat er is. Het is niet goed genoeg om te zeggen dat het leven beter is of de treinen sneller zijn. Je moet de aantallen binnenhalen. Dit boek is een oefening in het ondersteunen van wat ik te zeggen heb met cijfers, zodat mensen zien dat dit de feiten zijn en dat ze moeilijk te betwisten zijn."

De rest van het interview is hier te vinden. Het is 'verplichte kost'.

De bioloog Smil lijkt in de menselijke eigenschap om geluk te willen en dat niet aan consumptie te hoeven ontlenen een mogelijke way out te zien
Smil geeft aan geen mening of opinie te hebben en slechts op basis van cijfers te moeten constateren dat de de natuur op geen enkele manier tred kan houden met onze consumptie, de infrastructuur en het beroep op de grond- en hulpstoffen die nodig zijn om die te produceren. Daarom moet economische groei - de eeuwige 'plus' waar economen en beleidsmakers de opgetelde Bruto Nationale Producten in de wereld naar laten streven - stoppen, terwijl er nog grote samenlevingen (met name Afrikaanse) zijn die zich willen ontwikkelen.

Hoe en of mensen en bedrijven een weg kunnen vinden naar minder consumptie, waar in rijke landen natuurlijk alle ruimte voor is, is een vraag waar Smil geen antwoord op heeft. Hij kan er slechts van zeggen dat geluk en BNP los van elkaar staan. Filipino's zijn arm maar gelukkig, Japanners zijn oud en rijk, maar ongelukkig. De immer slechts feitelijke bioloog Smil lijkt in de menselijke eigenschap om geluk te willen en dat niet aan consumptie te hoeven ontlenen een mogelijke way out te zien.
Dit artikel afdrukken