Michael Gorbatsjov zijn we een beetje vergeten. Het was de man met de rode wijnvlek op zijn hoofd die als laatste leider van de USSR een einde maakte aan de Koude Oorlog. Acteur/president Ronald Reagan van de VS ging er in mee. Zij spraken af dat ze elkaars invloedssferen zouden respecteren om zo geleidelijk te komen tot een situatie waarin Oost en West economisch vervlochten zouden raken. Op ITAR Tass maant Gorbatsjov zowel het Westen als Rusland tot kalmte en verstand om een nieuwe Koude Oorlog te vermijden. Het Westen maakt hij het grootste verwijt.

Escalatie
Gorbatsjov zegt: "We moeten vaststellen dat de Europese en wereldpolitiek zich in een crisis bevinden. Een, maar niet de enige, oorzaak daarvan is het feit dat het Westen niet bereid is Ruslands kijk op de zaak en diens terechte zekerheidsaangelegenheden te respecteren. Ik denk dat Rusland inmiddels de eerste stap heeft gezet door af te zien van vergeldingsmaatregelen op nieuwe Westerse sancties." Gorbatsjov vreest de escalatie van het helaas opnieuw opgeleefde Oost-West conflict.

Joe Biden
Vladimir Poetin herhaalde gisteren dat sancties niet productief zijn en nam zelfs woorden in de mond over een nucleaire strijd die in niemands voordeel zal zijn.

Europa's landbouw en economie lijden onder sancties waarin de VS het Europese continent trok. Opvallend genoeg leidde het bericht waarin de Amerikaanse vice-president Joe Biden dat toegaf nauwelijks tot berichtgeving in de pers aan onze kant van de streep.

Fotocredits: Michael Gorbatsjov, tangi_bertin
Dit artikel afdrukken