imageLe monde kwam zaterdag jl. met een scherpe analyse van de praktische problemen rond gentech. De analyse speelde zich af tussen 2 polen: contrôles (zit het erin of niet?) en productiekosten als gevolg van concurrentie (gentech biedt kostenvoordelen in de productie). Contrôle is zo kostbaar en de eisen in Europa zo divers, dat de handel en producenten de facto vrij spel hebben. Van de onderzochte graanmonsters (bestemd voor menselijke consumptie)l bleek 25% gentech materiaal te bevatten, terwijl dat eigenlijk niet het geval had mogen zijn. Maar neem het Europese graanhandelaren eens kwalijk dat ze gentech-materiaal bijmengen om hun concurrentiepositie op peil te houden. Vandaar een tolerant-beleid, met nuances bovendien. Kortom: een moeras waar noch consument noch handel bij gebaat zijn.

Het is dus een feit: 'het' zit erin. En niet alleen in veevoer (mais), maar ook in een gemaks-zelf-kook-graan bij uitstek: rijst. Verwerkt in producten (oliën, koekjes, zoutjes, bind- en vulmiddel in sauzen en K&K-maaltijden), is het gentech-graan niet meer te achterhalen. Wie weet hoeveel daar al in zit mag het dus zeggen.

Conclusie: voor of tegen zijn is een volstrekt achterhaalde fase in de discussie. Dan hadden de tegenstanders en hun regeringen (de over dit onderwerp immer wijfelende Europese landen) nl. maar eerder een standpunt moeten innemen en besluiten wat ze ermee wilden.

Een beetje onbeschaamd neergezet: terwijl wij nog keuvelen over de voors of tegens (en dat is een lange lijst aan twee kanten) en niet tot duidelijke én uitvoerbare wetgeving komen, hebben we de VS met hun voorsprong en de daaruit resulterende economische werkelijkheid al lang voor ons laten beslissen.
Als je je dat niet wilt realiseren, ben je een Don Quichotte. Sympathiek, principieel maar vechtend tegen een bij voorbaat zinloze zaak. Met andere woorden: verkeerde discussie en strategie van de tegenstanders. De vraag is niet of we gentech willen, maar hoe.

Wie valt hier een verwijt te maken? Waarschijnlijk de overheid die niet bij machte is - of het lef en de kennis mist? - een duidelijk gentech besluit te nemen en van daaruit een helder wettelijk kader te definiëren. In zo'n omgeving hebben ondernemingen vrij spel en winnen de goedkoopste. De Amerikaanse dus, want gentech biedt een kostenvoordeel in de productie. Daar gaan we nu eenmaal voor als consumenten.
Dit artikel afdrukken