Tussen 2000 en 2018 is het aantal geiten in Nederland verdrievoudigd tot 588.000 geiten, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanaf 2000 laat de geitenstapel een stijgende lijn zien, alleen onderbroken door een dip van 2009 op 2010 van 6%. Die daling hield rechtstreeks verband met ruimingen in verband met de Q-koortsepidemie.

Rendabel
Verreweg de meeste geiten worden gehouden voor de melk. Het aantal melkgeiten nam het afgelopen jaar toe met 15%, van 361.000 naar 414.000 nu. Het aantal geiten per melkgeitenbedrijf nam van gemiddeld 300 in 2000 toe tot bijna 1.100 in 2018. Melkgeiten worden vaak gehouden door voormalige of stoppende melkveehouders. Geiten hebben relatief weinig grond en voer nodig, vergen lagere stalinvesteringen dan koeien en de melkprijs is relatief hoog. Van de melkgeitenbedrijven is 46% gevestigd in Noord-Brabant (94 bedrijven) en Gelderland (83). Deze provincies huisvesten 55% van alle melkgeiten in Nederland.

In 2017 stelden de 2 provincies met de meeste geiten een geitenstop in de geitenhouderij met het oog op de volksgezondheid. Volgens Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen UR, is er ook een ecologische reden om in Nederland geen geiten te willen houden. Geiten horen eigenlijk niet thuis in het kringloopsysteem van de nieuwe Nederlandse landbouw, vindt hij. Het zijn dieren die heel laagwaardig voer opwaarderen en dat hebben we in Nederland nauwelijks. Omdat ze echter rendabel gehouden kunnen worden en hun melk meer waard is dan die van koeien, is het een populair diertype onder boeren geworden.
Dit artikel afdrukken