Dat is in één zin de samenvatting van uitspraken van de Amerikaanse wetenschapssocioloog Daniel Sarewitz in een interview met Trouw.

Sarewitz bestudeert de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek, wetenschapsbeleid en de vertaling daarvan in maatschappelijke debatten en de uitkomsten daarvan. Zijn bekendste artikel draagt de titel 'How science makes environmental controverses worse'.

Hij wordt geïnterviewd door Joep Engels die doet alsof hij het punt van Sarewitz maakt niet begrijpt omdat we - bijvoorbeeld in het geval van klimaatverandering - 'toch iets moeten doen'. Voor Sarewitz zit het probleem niet in dat we iets moeten doen, maar in de simpelheid van oplossingen waar geëngageerde en met de politiek verweven geraakte wetenschap voor kiest.

Voor problemen bestaan vele oplossingen die op vele manieren alleen maar proefondervindelijk en vanuit oordelen op basis van grote ervaring - 'eminence' in plaats van 'evidence' - kunnen worden toegepast. Zekerheid bestaat niet. Toch willen politiek en publiek die zekerheid. Zo worden de problemen alleen maar groter, stelt Sarewitz.
Dit artikel afdrukken