image Die kreet hoor je opvallend vaak van bewuste ouders die alleen het beste willen voor hun kinderen. In de categorie non-sense een ontmaskering van de nèt te gemakkelijke goed/fout belevingswereld achter die overtuiging.

Een aardig voorbeeld is het zg. kankerverwekkende nummer E-330. Over wat Dr Krebs, kanker en citroenzuur met iedere cel in ons lichaam te maken hebben. Hoewel natuurlijk binnen grenzen, geldt juist: hoe meer E330, hoe beter.

E is een code en betekent niet noodzakelijk EXIT. De E-nummerlijst van food-info.net is uiterst handig om even 'achter' de nummers te kijken.
Dit artikel afdrukken