Na enig wikken en wegen is in België besloten geen frisdranktax in te voeren. Volgens Laurette Onkelinx, minister van Volksgezondheid, is niet bewezen dat zo'n tax de consumptie van frisdrank doet verminderen. In Frankrijk wordt wel belasting geheven op frisdrank. Dat land heeft ook een extra gezondheidsbelasting op bier die de staatskas beter heeft gevuld.

In financiële zin is de tax dan ook als een succes te beschouwen. Nuchter geredeneerd is pas sprake van een gezondheidskundig sterk effect als de belastingopbrengsten significant afnemen.
Dit artikel afdrukken