Recent kwam ABN Amro met een massaal door boeren geretweet bericht over de Nederlandse boer als milieukampioen van de wereld. Foodlog schreef er ingehouden over. CDA-boerin en Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik noemde het wetenschappelijk onderbouwd. Nederlandse boeren zouden de laagste milieu-impact van de wereld hebben. De NRC checkte het bericht en oordeelde op basis van oordelen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het oordeel in ieder geval niet duidelijk en niet wetenschappelijk vast te stellen is.

Waar het over gaat? Nederland haalt veel en mogelijk de meeste kilo's van een hectare, maar heeft tevens een hoge milieudruk per hectare. Welke milieudruk Nederland per kilo product in relatie tot de meest gunstige kiloverdeling over de wereld heeft, is nog nooit vastgesteld. De NRC formuleert dat als volgt: De voedselproductie van Nederlandse boeren is efficiënt in vergelijking met die in andere landen, maar de milieu-impact per hectare is hoog. Het onderzoek waarop de stelling is gebaseerd is, blijkt versnipperd. En er is nog geen universele maat om de milieu-impact te meten. Dat maakt landen vergelijken lastig. We beoordelen de stelling daarom als ongefundeerd.
NRC - NRC checkt: ?NL?se boeren hebben laagste milieu-impact?
  • Deel
Druk af