Nederlandse landbouwproducten hebben wereldwijd per kilo de laagste impact op het milieu. Dat concludeert ABN Amro in haar onderzoeksrapport Agrarisch:// circulair van huis uit. Volgens de bank is de voetafdruk van onder andere CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst. Dit is te danken aan het hoge rendement per hectare in Nederland. Daarnaast scoort ons land hoog dankzij het verwerken van restproducten in veevoer, de inzet van slimme technologie, de productie en gebruik van biomassa en de daling van het gebruik van antibiotica en pesticiden. De NOS plaatst als kanttekening dat de impact van de totale Nederlandse agrarische sector relatief groot is. Teveel van het goede bij elkaar leidt ook tot een hoge druk op het milieu, hoe theoretisch efficiënt de productie per kilo ook is. Het feit dat Nederland de grootste exporteur van eigen product ter wereld is (grosso modo 70%) lijkt dan ook een logische verklaring voor de milieudruk die Nederland ervaart van zijn kampioenslandbouw.

Teveel van het goede bij elkaar leidt ook tot een hoge druk op het milieu, hoe theoretisch efficiënt de productie per kilo ook is
Historisch laag niveau faillissementen
Het aantal faillissementen in de agrarische sector daalt sinds 2013. De eerste helft van 2017 gingen 20 agrarische bedrijven failliet, wat in lijn is met de trend en leidt tot een historisch laag niveau. In 2013 gingen 9.431 bedrijven failliet, in 2016 47. In datzelfde jaar werden 2390 bedrijven opgeheven. Veel bedrijven zijn overgenomen, maar ook het gebrek aan een bedrijfsopvolger is een belangrijke reden voor een bedrijf om ermee te stoppen. Dat valt te lezen in het onderzoeksrapport Minder ontsporingen: economie loopt als een trein. Tegen andere beelden van de boereneconomie in, zegt de bank dat het aantal agrarische bedrijven sinds 2013 toeneemt. De afgelopen vier jaar kwamen er gemiddeld 3.000 bedrijven bij; gemiddeld stopten 2.400 bedrijven. Er zou dus sprake zijn van een toename van 600 agrarische bedrijven in vier jaar.

Economische groei, maar mogelijk toch overproductie door Brexit
ABN Amro verwacht voor 2017 en 2018 een stabilisering van het aantal faillissementen in de agrarische sector. Dit komt mede door een economische groei en daardoor groeiende vraag in de wereld. De bank voorziet een groei van bijna 2,5% over de komende jaren, benadrukt vakblad BoerenBusiness. Daarnaast zijn de prijzen voor zuivel en varkensvlees verbeterd en is het ondernemersvertrouwen toegenomen.

Niettemin werpt de onzekerheid over Brexit, volgens de bank, een schaduw over dit relatief positieve beeld voor de Nederlandse boerensector. Het Verenigd Koninkrijk is immers na Duitsland een belangrijke afnemer van Nederlandse producten. Omdat Brexit kan leiden tot prijsstijgingen voor Britse consumenten die in de tientallen procenten lopen, kan het positieve beeld, wat ABN Amro betreft, toch nog verkeerd uitpakken. Brexit kan immers leiden tot een koopstaking en daarmee leiden tot overcapaciteit in het Nederlandse productieapparaat. Een verkeerd uitpakkende Brexit kan niet op tegen de wereldwijde groei van de economie voor de Nederlandse boer, zegt de bank daarmee met zoveel woorden.
Dit artikel afdrukken