De (internationale) luchtvaartsector heeft altijd zijn eigen regels kunnen opstellen. Voor Stay Grounded wringt het dat deze bedrijven nu hun hand ophouden voor miljarden belastinggeld. "Decennia lang hebben de vliegmaatschappijen vermeden een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen en hebben ze ook maar de geringste hint naar vliegtaks of brandstofheffing afgewezen," zegt woordvoerder Magdalena Heuwieser op de BBC. "En nu vragen vliegmaatschappijen, luchthavens en vliegtuigbouwers ineens enorme en onvoorwaardelijke door de belastingbetaler gefinancierde steun. We kunnen de luchtvaartindustrie niet laten wegkomen met het privatiseren van winsten in de goede tijden, en verwachten dat het publiek betaalt voor de verliezen in de slechte tijden."

In verschillende landen - waaronder Nederland - wordt door de politiek gewerkt aan noodmaatregelen als staatsgaranties, directe leningen of nationalisering op de agenda, aldus de NRC. Volgens IATA, de koepelorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, staan er alleen al in Europa 5,6 miljoen banen op het spel. Het gebrek aan inkomsten tegenover doorlopende kosten is het grootste probleem en daarom moeten regeringen bijspringen.

Stay Grounded zet daar een diametraal ander voorstel tegenover. Stel eisen aan de steun en richt je op verduurzaming van de luchtvaart. Simpel samengevat: bescherm de werknemers en niet de aandeelhouders; laat vliegmaatschappijen bijdragen aan de uitstootreductie door minder te vliegen en alternatieven met weinig uitstoot (lees: treinverkeer) te versterken en voer een (cumulatieve) kerosinetaks in.

De voorstellen kunnen niet los gezien worden van de veel diepere onderliggende denkstromen over hoe de wereld er na corona uit gaat zien, schrijft de BBC. "Er gaapt een kloof tussen degenen die de crisis willen gebruiken voor een groene stimulans voor de economie, terwijl anderen waarschuwen dat er zoveel geld zal zijn besteed aan het overwinnen van het virus dat er weinig overblijft voor investeringen in schone energie."
Dit artikel afdrukken