In de zoektocht naar alternatieve (bio)brandstoffen zijn onderzoekers erin geslaagd om een personenauto te laten rijden op brandstof gemaakt van zeewier, schrijft NOS.

Onderzoekers van het Europese project MacroFuels, een consortium met onder andere TNO en Wageningen Food & Biobased Research, testten hun zeewierbrandstof in Denemarken.

“Het afgelopen jaar is er 10 kilo bio-ethanol en 8 kilo bio-butanol uit zeewier geproduceerd. Door de biobrandstoffen te mengen met fossiele brandstoffen zijn E10- en B10-brandstof geproduceerd (10% biobrandstof bijgemengd) waar hedendaagse auto’s op kunnen rijden”, aldus TNO. “Vervolgens zijn er rijtesten met een personenauto op de weg in Denemarken uitgevoerd. Diverse soorten rijgedrag, van filerijden tot op de snelweg rijden, werden getest. Aangetoond werd dat de zeewierbrandstoffen hetzelfde werken als de reguliere brandstoffen, in termen van gebruik en emissies.”

Nu moet worden aangetoond dat zeewier ook op grote schaal een goede bron van biobrandstof is. De hoeveelheid beschikbare zeewier zou geen beperkende factor zijn.

Het doel van de EU richtlijn hernieuwbare energie is om in 2030 in het transport (luchtvaart, zwaar wegverkeer en binnenvaart 14% hernieuwbare brandstoffen te gebruiken waarvan 3,5% geavanceerde biobrandstoffen zoals die uit zeewier (1% tegen 2025).
NOS - Auto rijdt 80 km op Nederlandse zeewierbrandstof
  • Deel
Druk af