Reeds jaren speelt een conflict over het meten en modelleren van de uitstoot van ammoniak uit Nederlandse stallen en hun effect op natuurgebieden. De meetgegevens zouden de gemaakte modellen waarop jaren van beleidsontwikkeling zijn gebaseerd, niet kunnen rechtvaardigen. Op Foodlog is menige discussie over dat onderwerp gevoerd.

De oorspronkelijke meetgegevens waarop de eerste modellen zijn gebaseerd, zouden zijn verdwenen. Dat claimde de WUR. Onlangs kwam in het nieuws dat die data toch bestaan. Minister Schouten laat nu weten dat dat nieuws op een misverstand bestaat. De ruwe meetdata zijn niet meer beschikbaar. De WUR beschikt alleen nog over verwerkte gegevens en doet op basis daarvan nader onderzoek.

Minister Schouten laat de Kamer dat weten via een Kamerbrief omdat onderzoeksorganisatie Mesdagfonds de Kamer heeft verzocht de WUR te verplichten om de data openbaar te maken. Via de boerennieuwssite Boerenbusiness beticht Mesdag-voorzitter Jan Cees Vogelaar de WUR van 'kinderlijk gedrag'. Vogelaar : "Wij willen alle beschikbare ammoniakdata hebben die er is. Los ervan of deze bewerkt is of niet", aldus Vogelaar.

Op Foodlog verklaarde voormalig LTO-mestspecialist Wiebren van Stralen eerder dat een WUR-medewerker in een overleg waarbij vertegenwoordigers van het Mesdagfonds en hijzelf aanwezig waren, heeft aangegeven dat de brondata nog bestaan en er geen misverstand over kan bestaan dat het gaat om ruwe meetdata.

Het Mesdagfonds heeft de WUR vandaag verzocht om de beschikbare data alsnog binnen 1 week te verstrekken. Het Mesdagfonds weet nog niet hoe het zal reageren als de gevraagde data niet worden geleverd, zegt Vogelaar nog niet te weten maar hij sluit "een gang naar de rechter niet uit."

Update, 20:00 uur (en update titel, voor de oorspronkelijke: zie de url):
Jan Cees Vogelaar laat ons weten dat de WUR inmiddels data ter beschikking heeft gesteld aan het Mesdagfonds. De WUR zond het materiaal aan het begin van de middag, nadat Vogelaar vanochtend had geprotesteerd tegen de juistheid van de Kamerbrief. Of de toegezonden gegevens het verwachtte materiaal bevatten valt nog niet te zeggen. Het Mesdagfonds gaat dat nu onderzoeken.

De WUR benadrukt dat de data uit hoffelijkheid ter beschikking zijn gesteld. Omdat de WUR er zelf nog nieuw onderzoek mee aan het doen is, mag Mesdag eventueel eigen onderzoek pas na publicatie van het werk van de WUR naar buiten brengen.

Vogelaar heeft namens het Mesdagfonds aangeboden de kosten te willen dragen voor een app waarmee boeren onder de meest optimale weersomstandigheden mest kunnen aanwenden. Regenachtige omstandigheden beperken de emissie; daardoor kan de natuur beter beschermd worden en kunnen deze uitrijmomenten in een nationale database worden vastgelegd en feitelijker gemonitord worden dan op dit moment het geval is, vindt het Mesdagfonds.

Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers laat via V-focus weten: "De vandaag beschikbaar gestelde databestanden bevatten de meetuitslagen van in totaal 11 veldproeven op grasland. Op het eerste gezicht lijken deze data bruikbaar, al zal in de komende maanden moeten blijken of dit ook werkelijk zo is en deze data antwoorden geven op vragen van de veehouderij. Belangrijke vragen zijn onder meer hoe effectief de emissie-reducerende bemestingsmethoden werkelijk zijn en of er echt zulke grote verschillen zitten tussen methoden als de wetgever voorstelt. Ook de onderbouwing van het PAS-beleid wordt voor een belangrijk deel geleverd door deze meetdata.

Naar verwachting zal het een aantal maanden tot een half jaar duren voor alle bestanden zijn geanalyseerd."


Dit artikel afdrukken