De supermarkt schrijft op zijn website dat consumenten een aantal stoffen wantrouwen omdat ze denken dat die een risico vormen voor hun gezondheid. Daardoor hebben producten die dergelijke stoffen bevatten een slechte naam gekregen. Dat komt "door een gebrek aan informatie", schrijft het bedrijf. "Consumenten hebben, terecht danwel onterecht, een duidelijk oordeel over de giftigheid van die stoffen."

Super U laat weten dat klanten door vragen maar al te vaak duidelijk hebben gemaakt dat ze van de stoffen in kwestie af willen.

Het bedrijf verklaart nadrukkelijk zich niet meer te willen verschuilen achter de verklaring 'er is niets aan de hand', ook al zijn de stoffen volgens regelgeving veilig en toegestaan. Gaandeweg ruimt Super U daarom negentig stoffen op. Dat is een majeure stap omdat het gaat om heel gangbare stoffen die in veel producten voorkomen. Leveranciers zullen de nodige moeite moeten doen om die uit hun producten te verwijderen.

Opinie boven wetenschap
De eerste stoffen die zullen verdwijnen zijn stoffen die het meest op sociale media rondzingen als 'gevaarlijk'. Van kunstmatige zoetstoffen, smaakversterkers en het onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat tot weekmakers in coatings van verpakkingen.

Opvallend is de manier waarop Super U de publieke opinie boven wettelijke regelingen en wetenschappelijke inzichten plaatst. Leveranciers van het bedrijf hebben maar te voldoen aan de publieke opinie. Het besluit moet worden gezien tegen de achtergrond van Franse consumentenprogramma's en milieuorganisaties die sterk ageren tegen de stoffen in kwestie, ook al denken wet en wetenschap daar vooralsnog anders over.
In de Bretonse krant Ouest France verklaart woordvoerder Thierry Desouches van Super U dat de aanpassing van de producten niet tot prijsverhogingen mag leiden.

Dit artikel afdrukken