Gisteren bepleitte foodwatch bij de rechter zijn zaak tegen de NVWA. Foodwatch vindt dat het publiek de namen en rugnummers moet horen van vleesverwerkers die bij de van fraude verdachte slachter Van Hattem vlees heben ingekocht. De NVWA riep al het vlees terug, maar maakte niet naar consumenten duidelijk welk vlees tot de verdachte partij zou kunnen behoren.

foodwatch brengt het volgende persbericht over de zitting naar buiten:

Amsterdam, 20 mei 2014 – foodwatch pleitte vandaag voor de voorzieningenrechter voor openheid over de betrokken afnemers en eindproducten van het teruggeroepen mogelijk onveilige vlees van slachthuis Van Hattem BV. De NVWA wil die gegevens niet openbaar maken, terwijl het heel goed kan dat consumenten het mogelijk onveilige vlees nog in de vriezer hebben liggen. De zaak diende vandaag tussen 11:30 – 13:00 uur in de rechtbank van Amsterdam. 'Een treurig verweer', oordeelde de rechter over het betoog van de NVWA. Gedurende de zitting verschool de voedselveiligheidsautoriteit zich keer op keer achter procedures om maar geen openheid te hoeven geven. De uitspraak van de voorzieningenrechter volgt binnen twee weken.

Geen openheid is een keuze
Dat de NVWA de gevraagde gegevens wel openbaar kan, maar niet wíl maken werd tijdens de rechtszitting nog eens goed duidelijk. Eerder, op 5 februari 2014, verzocht foodwatch de NVWA via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om de gegevens openbaar te maken. De NVWA weigerde twee maanden later op grond van de strekking op 5 februari nog niet over de gegevens te beschikken. Tijdens de rechtszitting die vandaag plaatsvond voerde de NVWA hetzelfde verweer. Het werd echter duidelijk dat, tussen het moment waarop het WOB-verzoek werd ingediend en het moment van afwijzing van dit verzoek, bruikbare gegevens over afnemers en eindproducten bij de NVWA zijn binnengekomen. De voorzieningenrechter oordeelde dan ook dat de NVWA er voor had kunnen kiezen die gegevens openbaar te maken en vroeg de NVWA 'waarom ze zo terughoudend is'.

Ongeloofwaardig
“In de praktijk komt er weinig terecht van de transparantie waar de NVWA in de media mee pronkt”, stelt Meike Rijksen, campagneleider bij foodwatch. “Vandaag koos de NVWA juist tégen transparantie en verschool ze zich achter procedures. Die strategie leidde de aandacht van de daadwerkelijk inhoud af, namelijk het recht van de consument op openheid rondom voedselschandalen en fraude. Wij zijn zeer teleurgesteld over de aanpak van de autoriteit die onze voedselveiligheid moet bewaken.”

Uitspraak binnen twee weken
Het is nu aan de voorzieningenrechter om uitspraak te doen in deze zaak. Een mogelijke uitkomst is dat de NVWA een lijst van beschikbare documenten aan de rechter moet overleggen. De rechter beslist vervolgens welke stukken wel of niet openbaar gemaakt moeten worden. Een andere mogelijkheid is dat de NVWA het WOB-verzoek van foodwatch opnieuw moet beoordelen of dat foodwatch een nieuw verzoek moet indienen. Volgens foodwatch is de zaak echter te urgent om deze procedure opnieuw te starten. De kans is namelijk groot dat het verdachte vlees al is opgegeten op het moment dat een nieuw verzoek beoordeeld wordt. De uitspraak over de zitting van vandaag volgt schriftelijk binnen twee weken.
Dit artikel afdrukken