In het oog springende uitkomsten zijn dat het quotum voor kabeljauw met 50% is verlaagd en dat voor koolvis met 15%. Het makreelquotum is met 41% verhoogd, dat voor schelvis met 23%. Het haringquotum is gelijk aan dat voor 2019 en het quotum voor tong is met 3% verlaagd. Ook de quota voor tarbot en griet zijn verlaagd, maar onvoldoende om op de 'maximum sustainable yield' uit te komen. Dat is het niveau waarop een visbestand 'duurzaam' bevist wordt en zich kan herstellen van eerdere overbevissing.

'Ontstemd'
Natuurorganisaties zijn 'ontstemd' over de overeengekomen quota. "Veel visquota voor het komende jaar zijn toch hoger dan wettelijk is toegestaan. Internationale natuurorganisaties zullen dan ook samen gaan onderzoeken of juridische stappen kunnen worden genomen”, zegt Stichting de Noordzee in het Algemeen Dagblad.

'Maximum sustainable yield' in plaats van onderhandelen
De wettelijke overtreding hangt samen met de afspraken die de EU in 2013 maakte, bij de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Bij die gelegenheid legden de EU-lidstaten zich er op vast dat zij bij het vaststellen van de quota zouden toewerken naar de 'maximum sustainable yield' voor iedere vissoort en in ieder visgebied. In 2020 zouden er dan geen onderhandelingen meer nodig zijn maar zouden door de wetenschappelijke organisatie ICES afgegeven adviezen voor de hoeveelheid vis die duurzaam kan worden gevangen, de automatisch de richtlijn zijn.

Maar daar stoorde de Landbouw en Visserij Raad zich niet aan. De bijeenkomst van de Raad verliep deze week op dezelfde manier als de afgelopen jaren. Het werd een ouderwets potje knokken voor de nationale belangen, schrijft The Guardian. De Britse visserij-minister, George Eustice, vergaderde gewoon mee. Ook na de brexit zal Groot-Brittannië met EU-landen moeten onderhandelen over de gezamenlijke visgronden. Eustice zegde al wel toe dat het toekomstige Britse visserijbeleid gericht zal zijn op duurzame visserij.

Schol doet het goed
De Nederlandse vissers zijn tevreden. Vooral de 'explosieve aanwas' van schol die ICES constateert, stemt tot tevredenheid bij de Nederlandse Vissersbond. Het scholquotum is dan ook met 17% verhoogd. Die toename komt volgens Pim Visser, directeur van VisNed niet uit de lucht vallen. "Schol doet het mede goed, doordat de vangstcapaciteit de afgelopen decennia is gehalveerd”, zegt Visser in Trouw.
Dit artikel afdrukken