Diermeel wordt gemaakt van dierlijke resten - waaronder insecten - en is een recycle product dat een significante stroom soja vervangt en daar voedingskundig zelfs een beter alternatief voor is.

In het Europese Parlement ijverde de Nederlandse parlementariër Jan Huitema (VVD) voor opheffing. Opmerkelijk genoeg stemden de Groenen tegen, vermoedelijk vanwege het kwalijke imago van de dierindustrie. De dierhouderij wordt met de wetswijziging echter juist in haar oorspronkelijke rol als upcycler van reststromen hersteld.

"Ik ben verheugd over de aankondiging van vandaag, die weer een kleine stap is op onze weg naar een duurzamere voederketen," zei Stella Kyriakides, EU Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. "Dit besluit, waarmee een nieuwe mijlpaal wordt bereikt in het streven van de Farm-to-Forkstrategie naar het gebruik van kwalitatief hoogstaand en duurzaam diervoeder, bouwt voort op de lange erfenis van het werk van de Europese Unie om de hoogste normen op het gebied van diervoeding te handhaven."

Verbrand, geëxporteerd of petfood
Volgens het nieuwe besluit is het toegestaan diermeel van pluimvee en insecten te verwerken in varkensvoer en diermeel van varkens en insecten in pluimveevoer. Insecten worden gekweekt om voor consumptie onbruikbare plantenresten te recyclen en weer een goede bestemming te geven.
Ook mogen gelatine en collagenen van herkauwers (runderen en schapen) worden toegevoegd aan veevoer voor niet-herkauwers. Voor herkauwers blijft het verbod op diermeel van kracht, met het oog op het risico op BSE. Twintig jaar geleden werd het algehele verbod op diermeel ingevoerd omdat BSE (de 'gekkekoeienziekte') zich via veevoer met diermeel bleek te verspreiden. Als gevolg daarvan kon Europa 40% van het hier geproduceerde diermeel niet verwerken. In de EU is zo’n 800.000 ton aan varkens- en pluimveemeel beschikbaar dat in de EU blijft. Het wordt verbrand of verwerkt tot petfood. Zo’n 500.000 ton word jaarlijks geëxporteerd en verdwijnt daarmee uit de lokale cyclus van de EU.

Het besluit van de Europese Commissie stoelt op wetenschappelijk advies van de EFSA en werd in april jl. al goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese lidstaten vertegenwoordigd in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (Scopaff).

'Zeer onverstandig', vindt PvdD
Behalve de Groenen, is ook Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD) tegen opheffing van het verbod. Ze noemt het 'zeer onverstandig' om dieren aan elkaar te voeren. "Midden in deze coronapandemie, besluit Brussel om de relatie tussen mens, dier en natuur verder te verstoren, om niet te zeggen verder te verzieken,” zei Hazenkamp indertijd in Pluimveeweb.

De veevoersector toont zich positief vanwege de nieuwe stroom hoogwaardige eiwitrijke grondstoffen die beschikbaar komt. Met name de insectenindustrie spreekt in FeedNavigator van een 'mijlpaal', omdat met de ontsluiting van de varkens- en pluimveesectoren twee van de belangrijkste markten voor de insectensector kunnen gaan opschalen. Op termijn wordt Europa door de wetswijziging minder afhankelijk van soja-import.
Dit artikel afdrukken