Tot opluchting van onder meer LTO Nederland heeft het Europees Parlement de 'zwarte lijst' met verboden planten en plantenproducten in stand gehouden, meldt Boerderij. De Landbouwcommissie had een hervorming van de fytosanitaire maatregelen voorgesteld. Daarbij zou voor ieder 'nieuw plantaardig product dat in Europa zou moeten worden ingevoerd' een toelatingsprocedure gaan gelden. Dat zou naast veel administratie ook toelatingskosten (25.000-50.000 euro per toelating) met zich meebrengen.

Het Europees parlement handhaaft de 'zwarte lijst' met planten en producten die binnen de EU verboden zijn en gaat niet over op een 'witte lijst' - met planten die wel toegestaan zijn. Verder toont het Parlement zich voorstander van het aanscherpen van de regelgeving teneinde de invoer van plantenziekten vanuit landen buiten de EU tegen te gaan, en van het opstellen van nieuwe regels om de uitbraak van dierziekten tegen te gaan (met name blauwtong, Afrikaanse varkenspest en vogelgriep).
Dit artikel afdrukken