Het is vandaag, 18 november, European Antibiotics Awareness Day. Een initiatief van het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), dat in alle Europese landen invulling krijgt door verschillende campagnes.

Zorgsector
Een van die campagnes richt zich specifiek op de zorg. In Nederland roept minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de gehele zorgsector op om infecties te voorkomen door een goede basishygiëne, zuinig om te gaan met antibiotica en pleit zij voor de ontwikkeling van nieuwe soorten antibiotica, waartegen nog geen resistentie bestaat.
Schippers heeft antibioticaresistentie al jaren hoog op haar politieke agenda staan. Vorig jaar nog kondigde ze aan op dit gebied samen te gaan werken met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en hostte ze een internationale antibioticatop die afspraken voor een Global Action Plan opleverde.Consumentenorganisaties richten zich op landbouw
Consumentenorganisaties zetten een andere campagne op. De Consumentenbond - en zijn collega-organisaties 'van Zweden tot Griekenland' - neemt het antibioticagebruik in de landbouw op de korrel. Eén van de oorzaken van de toenemende antibioticaresistentie is het preventieve gebruik van antibiotica in de (intensieve) dierhouderij. Dat leidt er toe dat in Italië, Portugal, Spanje, België, Nederland en Duitsland 72 tot 98% van alle pluimveevlees inmiddels besmet is met antibioticaresistente bacteriën, zo stelde de koepelorganisatie BEUC vast.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "In Nederland daalt het antibioticagebruik in de veehouderij gelukkig. De situatie blijft echter zorgelijk. Bovendien beperkt dit probleem zich niet tot Nederland, ons vlees komt uit de hele wereld en daarom is het voor ons ook relevant dat er strengere Europese regels komen."

'Doktersrecept' voor Europees Parlement, lidstaten van de EU en Europese Commissie
De consumentenorganisaties, verenigd in BEUC, stellen drie concrete maatregelen voor.
- Beperk het gebruik van antibiotica tot alléén zieke dieren.
- Reserveer bepaalde antibiotica die zeer belangrijk zijn voor de behandeling van mensen, alleen voor humaan gebruik.
- Verlaag de antibioticabehoefte in de veehouderij door het verbeteren van hygiëne en van de zorg voor het vee.

Uiteraard kunnen ook consumenten zelf besmetting voorkomen door hygiënisch met hun vlees om te gaan. Goed koelen, aparte snijplank en aparte messen gebruiken en door en door garen zijn de basisregels.

Fotocredits: 'Bakterien und Agar', uitsnede, Petra B. Fritz
Dit artikel afdrukken