De eerste concrete steunmaatregel voor de door de Rusland-boycotten getroffen boeren en telers in de EU is vandaag vastgesteld op € 125 miljoen. Dat geld kan worden gebruikt om overschotten aan 'tomaten, wortels, paprika’s, witte kool, bloemkool, komkommers, augurken, champignons, appels, peren, rood fruit, kiwi’s en druiven' uit de markt te halen, schrijft NRC Q. Voor deze producten is het op dit moment hoogseizoen en zijn er geen of nauwelijks opslagmogelijkheden dan wel alternatieve afzetmarkten.
Vrijdag praat de EU verder over de marktsituatie voor alle andere producten.

Ciolos: 'triggering CAP emergency measures'
In het EU-persbericht over de maatregel zegt EU-commissaris Dacian Ciolos:
“Taking into account the market situation following the Russian restrictions on imports of EU agricultural products, with effect from today, I am triggering CAP emergency measures which will reduce overall supply of a number of fruit and vegetable products on the European market as and when price pressures become too great in the coming months. All farmers of the concerned products - whether in producer organisations or not - will be eligible to take up these market support measures where they see fit. Acting early will provide an efficient support to the price paid to producers on the internal market, help the market adjust and be cost effective."
Ciolos zegt dus dat hij vanuit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid financiële hulp biedt om het aangeboden volume te corrigeren om de markt weer zelfstandig haalbare marktprijzen te realiseren. Ieder land moet die zelf zo goed en doeltreffend mogelijk toepassen.

Uit de markt halen en van de markt houden
Deze uitkomst betekent dat boeren hun producten beschikbaar mogen stellen voor gratis distributie of van de markt houden door zgn. 'groene oogst' of niet oogsten. Voor beide aanpakken worden ze gecompenseerd.
Volgens nu.nl en Deutsche Welle is het budget van 125 miljoen euro "in het bijzonder" bedoeld voor het weggeven van groente en fruit aan voedselbanken om de overaanbossituatie op de markt af te bouwen.

De EU steun geldt voor alle boeren, of zij nu zelfstandig opereren of verenigd zijn in coöperaties of belangenverenigingen. Boeren kunnen vanaf vandaag tot eind november aanspraak maken op het fonds van €125 miljoen.

Maat en Schreijer: steun?
Op Boerderij roept de boeren LTO-voorman Albert-Jan Maat de EU op méér middelen ter beschikking te stellen. CDA europarlementariër Annie Schreijer-Pierik bepleit de komende 4 jaar 100 miljoen extra steun ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld de varkenshouderij. Die zou dat nodig houden vanwege de veterinaire voedselban die de varkensboeren al trof vóór de crisis tussen het Westen en Rusland over Oost-Oekraïne uitbrak. Maat en Schreijer lijken meer voor steun en minder voor marktevenwicht en -herstel te kiezen.

Andere sectoren
De Europese Commissie meldt verder dat zij de marktontwikkelingen zal blijven volgen in alle sectoren die door de Russische ban getroffen worden. Indien nodig, zal de EC 'niet aarzelen meer sectoren te steunen die zwaar afhankelijk zijn van export naar Rusland of de al getroffen maatregelen aan te passen'.
Dit artikel afdrukken