Het voornemen van de Europese Commissie om 500 miljoen euro extra uit te trekken voor de melkveehouders biedt enig perspectief. De voorstellen zoals die nu op tafel liggen, kunnen de zuivelmarkt tijdelijk verlichting brengen. Zo denkt de Commissie aan een verbeterde regeling voor de particuliere opslag van mager melkpoeder. Daardoor kunnen spelers op de zuivelmarkt tegen gunstiger omstandigheden producten tijdelijk van de markt halen. Dat schoont de markt enigszins op, waardoor vraag en aanbod beter in balans kunnen komen.

Milk Market Observatory: meer inzicht
De Commissie komt de boeren ook direct in hun portemonnee tegemoet. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om een groter deel van de inkomenstoeslagen vervroegd aan hun boeren uit te keren.
Verder wordt de Milk Market Observatory versterkt. Dit orgaan is in het leven geroepen om de veehouders en andere zuivelspelers meer inzicht in de markt te geven.

Prijsschommelingen zijn onvermijdelijk. Dat kunnen de gezamenlijke EU-landbouwministers niet voorkomen, laat staan dat individuele lidstaten daar iets aan kunnen veranderen.
Van belang blijft dat de landbouwministers volgende week bijeen in Luxemburg vasthouden aan de ingezette, op de wereldmarkt georiënteerde, koers. Want de zuivelmarkt is en blijft een wereldmarkt. Vraag en aanbod kunnen snel veranderen onder invloed van het klimaat, valutaschommelingen of de politiek. Prijsschommelingen zijn daardoor onvermijdelijk. Dat kunnen de gezamenlijke EU-landbouwministers niet voorkomen, laat staan dat individuele lidstaten daar iets aan kunnen veranderen.

'EU niet gebaat bij protectionisme'
De afgelopen weken hebben we gezien waar het toe kan leiden als een lidstaat zijn eigen koers vaart in een poging de eigen boeren te beschermen tegen dalende prijzen. Frankrijk wil de deur sluiten voor zuivelproducten uit andere lidstaten. Eigen melk eerst luidt het parool daar. Maar bij protectionisme is de Europese Unie niet gebaat. Het schaadt het vrije handelsverkeer zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Individuele lidstaten die hun eigen markt proberen te beschermen vergeten dat de Europese zuivelmarkt een internationale markt is. Zij schaden de concurrentiepositie van de EU. Dat is uiteindelijk ook niet in het belang van hun eigen boeren.

Het half miljard uit Brussel (grotendeels geld dat de melkveehouders zelf al hebben betaald via de superheffing) kan de pijn van de lage prijzen enigszins verlichten. De echte hulp moet komen van de markt zelf.

Fotocredits: Whole Milk, JeepersMedia
Dit artikel afdrukken