Frankrijk ziet zijn meest recente poging om de teelt van de genetisch gemodificeerde maïs MON810 te verbieden opnieuw stranden. Dit keer heeft de Europese Commissie de EFSA gevraagd het Franse verbod te evalueren. De EFSA maakt echter 'brandhout' van het ingediende dossier, schrijft Vilt. 'Volgens EFSA blijkt noch uit de geciteerde wetenschappelijke publicaties in het rapport van de Franse autoriteiten over MON 810, noch uit de andere argumenten die Frankrijk aanvoert enige nieuwe informatie die de eerdere risico-beoordeling en riskmanagement-aanbevelingen door het EFSA GMO Panel weerlegt', schrijft AFN.

Status aparte binnen EU
Hoewel de teelt van MON810 op Europees niveau toegelaten is - als enige GGO-gewas - is Frankrijk fel gekant tegen de teelt van GGO-gewassen op haar grondgebied. Het land probeerde daarom binnen de EU op dit gebied een status aparte af te dwingen, een soort 'nationaal zelfbeschikkingsrecht'. Daarvoor moest overtuigend wetenschappelijk bewijs geleverd worden - wat dus niet gelukt is.

Nieuwe list verzinnen
Het welles-nietes balletje kaatste de afgelopen jaren al vele malen heen en weer. Met deze nieuwe EFSA uitspraak zullen de Franse autoriteiten weer een nieuwe list moeten verzinnen om de Monsanto-mais buiten de deur te houden en hun status als exporteur van GMO-vrije mais te handhaven. Frankrijk lijkt toekomst te zien in een gentech-vrije akkerbouw omdat die nichemarkten opent die minder volatiel zijn in hun prijsvorming dan de algemene commoditiesmarkten voor graan.

Wellicht was de aanpak van de Franse senator Marie-Christine Blandin de meest wijze. Zij vroeg de Haut Conseil des Biotechnologies om een oordeel over de veiligheid van GMO's en kreeg als antwoord dat noch de veiligheid, noch de onveiligheid kunnen worden bewezen. Frankrijk kreeg immers reeds gedaan bij de EU dat ieder land zelf mag beslissen over de toepassing van GMO-besluiten voor de EU.
Dit artikel afdrukken