Dat zegt de Europese voedselveiligheidswaakhond EFSA op basis van 79.000 monsters die in 2012 in de gehele EU plus IJsland en Noorwegen werden verzameld. Aangezien biologisch een marktaandeel heeft van ca. 5% is dit goed nieuws: een veelvoud van grondstoffen uit gangbare landbouw is kennelijk ook zodanig schoon dat er geen sporen van gif of metabolieten in kunnen worden gevonden.

Biologisch het laagst in overschrijdingen
Van het totale aantal producten is 46% niet geheel gifvrij, maar slechts 3,1% van het totale aanbod overschrijdt de gestelde wettelijke normen. Hoewel ook bij biologische producten sprake is van overschrijdingen, ligt het aantal gevallen met 0,8% significant lager dan de 3,1 voor gangbare producten.

De EFSA stelde vast dat producten van buiten de EU vaker boven de EU-normen uitstijgende vervuiling laten zien dan producten van binnen de EU, IJsland en Noorwegen (7,5 tegen 1,4%).

Vielig
De EFSA concludeert dat voedsel in de EU in 2012 beslist als veilig mocht worden beschouwd. De overschrijdingen van de normen acht de organisatie niet verontrustend omdat onze inname ervan beperkt is en de te hoge doses gering blijven. Slechts bij 0,02% van de producten is sprake van een direct gevaar voor de volksgezondheid.

De organisatie noemt het 'onwaarschijnlijk' dat vervuilde EU-voedingsmiddelen 'een lange termijn effect kunnen hebben op de volksgezondheid'.

Fotocredits: Roundup Chemical found in Breast Milk, DES Daughter
Dit artikel afdrukken