Volgens de Reclame Code Commissie (RCC) is de Eet Geen Dierendag-campagne van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier 'misleidend en oneerlijk'. Op de site en in een reclamespotje droeg Wakker Dier uit dat als iedereen één dag geen vlees zou eten, bijvoorbeeld op Dierendag, dat het leven van 500.000 dieren uit zou sparen.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) diende tegen de campagne een klacht in bij de RCC en is nu in het gelijk gesteld. De RCC acht het voldoende aannemelijk dat "de mate van consumptie van dieren in Nederland geen een-op-een-effect heeft op de hoeveelheid dieren die in Nederland worden 'geproduceerd' (gehouden en verwerkt)." Meedoen aan Eet Geen Dierendag spaart dus niet het leven van 500.000 dieren, direct of in de toekomst.

De RCC toonde zich gevoelig voor de argumenten dat dieren niet alleen voor het vlees geproduceerd worden, maar ook als grondstof voor bijproducten. Verder zal een daling van de binnenlandse consumptie van vlees ertoe leiden dat een groter deel van de productie geëxporteerd wordt. Dat betekent niet dat er dan elders dieren worden gespaard; de wereldwijde vleesconsumptie kent een zodanige groei dat de vraag naar vlees groter is dan het aanbod.
COV - COV - Nieuwsbericht
Reageer
  • Deel
Druk af