"De reden dat de sector nog steeds op zoveel politieke steun kan rekenen lijkt in zijn vermeende economische betekenis te liggen, maar deze wordt in onze ogen schromelijk overschat. In Nederland levert de veehouderij bijvoorbeeld minder dan een half procent van het nationaal inkomen, terwijl zij maar liefst voor 10 procent bijdraagt aan broeikasgasemissies. Wanneer de kosten van milieu- en klimaatschade worden verdisconteerd, is het rendement van de veehouderij zelfs negatief. TNO berekende dat de toegevoegde waarde van de varkenshouderij 2,7 miljard euro is, terwijl de maatschappelijke kosten door belasting van natuur en milieu 4 miljard bedragen." Dat schrijven vandaag 3 hoogleraren (Henk Moll, Paul Struik en Roos Vonk) in de Volkskrant. Nog eens 25 hoogleraren onderschreven de opinie.

In commentaar #1 is een redactioneel commentaar op deze hooglerarenbrief te vinden.
de Volkskrant - Veehouderij is zo goed als failliet
  • Deel
Druk af