De uitstoot van koolstofdioxide bleef in de afgelopen 27 jaar gelijk, ondanks de groei van de economie en bevolking. De uitstoot van andere broeikasgassen, zoals methaan, lachgas en F-gassen, daalde met de helft.

De CO2-uitstoot nam vooral af bij gebouwen en de industrie. De CO2-uitstoot van de verwarming van woningen en gebouwen daalde met 17%. Het aantal woningen steeg sinds 1990 met een derde. In de chemische-, aardolie- en basismetaalindustrie daalde de CO2-uitstoot met 14%. De productie steeg met bijna de helft.

Energiebedrijven en wegverkeer veroorzaakten een hogere, maar efficiëntere CO2 uitstoot per eenheid geproduceerde of gebruikte energie. Er werd door energiebedrijven 54% meer elektriciteit geproduceerd, terwijl dat aanmerkelijk minder extra CO2-uitstoot kostte (22%). Het wegverkeer was goed voor 12% meer CO2-uitstoot dan in 1990, maar auto's en vrachtwagens reden 42% meer kilometers.

Uitgedrukt in CO2-equivalenten - een eenheid waarin het klimaateffect van de andere broeikasgassen in CO2-waarden wordt uitgedrukt - is Nederland in de afgelopen 27 jaar 13% minder gassen die schadelijk zijn voor het klimaat gaan uitstoten. Die verdienste komt toe aan de niet-CO2-broeikasgassen.

Al met al moet geconstateerd worden dat de groei van de economie en bevolking veel meer energie is gaan kosten, zodat de veel grotere efficiëntie bij de productie en het gebruik (het effect van zuinige apparaten, motoren en isolatie) van energie zich niet heeft kunnen vertalen in een lagere uitstoot van de totale gebruikte energie in Nederland.

Van alle sectoren blijkt de landbouw de kleinste uitstoot te veroorzaken. Energiebedrijven veroorzaken volgens het CBS de grootste uitstoot.Dit artikel afdrukken