Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Landbouw en Natuurzaken vindt dat de Europese Commissie zich te weinig inspant voor de bevordering van het welzijn van huis- en landbouwdieren in Europa. Reden, vindt ze, om in samenwerking met Denemarken een dierenwelzijns-top te beleggen.

Doel is het wakker schudden van de andere Europese lidstaten. Dat zegt Dijksma in een uitgebreid interview met NU.nl.

Economisch belang: exportpositie Nederland veiligstellen
"We hebben net een nieuwe Europese Commissie en er is een nieuwe commissaris Landbouw. Dit is het moment om dierenwelzijn op de Europese agenda te zetten", zegt Dijksma. Nederlandse boeren leveren al goed werk vindt ze, maar het kan nog veel beter. Dat lukt alleen als er een zogenaamd 'gelijk speelveld' in Europa komt.

Dijksma benadrukt dat: "Dat gelijke speelveld vinden wij heel belangrijk. We stellen terecht veel eisen aan onze boeren, ze voldoen daar vaak ook goed aan. Maar we willen ook dat hun positie ten opzichte van de andere boeren in Europa gelijkwaardig is. Anders tast dat onze exportpositie aan. Er moet een redelijke prijs komen voor de producten waar extra energie in wordt gestoken en waar extra investeringen voor nodig zijn."

De top over dierenwelzijn dient om met haar Duitse en Deense collega's te bespreken hoe zaken als snavelknippen, biggencastratie en koudmerken van vee Europees kunnen worden uitbannen. Ze blijkt het initiatief te zien als een opmaat naar de leidende taken van Nederland in de EU in 2016.

Prettig politiek signaal
Van boerenzijde is er in Nederland al jaren kritiek op het voorloperschap van ons land op het gebied van dierwelzijn. Het is één van de redenen dat de intensieve dierhouderij in Nederland grotendeels in de min draait. Door Europa mee te krijgen probeert Nederland iets van de achterstand die Nederlandse boeren daardoor economisch hebben opgelopen in te halen. Of die redding op tijd zal komen, is de vraag, want vele boerenbedrijven staan financieel zwaar onder water. Voor boeren is het in ieder geval een prettig politiek signaal. Het kan hen tevreden zal stellen omdat nu eindelijk iets gedaan wordt aan de lastige situatie van Nederlandse boeren die veel exporteren, maar in eigen land aan hogere eisen dan in de rest van de EU moeten voldoen.
Dat komt als een douceurtje na de Russische klap. De EU en Dijksma hebben immers besloten de intensieve dierhouderij in Nederland niet te compenseren voor de gevolgen van het Russische voedselembargo en de pogingen van de EU om zijn invloedssfeer tot in Oekraïne uit te breiden.

Fotocredits: Sharon Dijksma, Partij van de Arbeid (PvdA)
Dit artikel afdrukken