Een derde van de bomensoorten die we kennen loopt het gevaar om uit te sterven als we niets doen. Dit blijkt uit een rapport dat Botanic Gardens Conservation International (BGCI) onlangs publiceerde. In dat rapport is vijf jaar onderzoek op dit gebied gebundeld.

Het gaat om zo'n 17.500 soorten waarvan de bestaanszekerheid in de toekomst niet meer zeker is. In Europa is 58% van de in het wild voorkomende bomensoorten bedreigd, waarvan de lijsterbes de meest bedreigde boomsoort is. De meeste bedreigde boomsoorten staan in Brazilië, het land met ook de grootste soortenrijkdom.

Volgens het rapport komen wereldwijd 58.497 soorten bomen voor, al worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt, met name in de tropen.

"Dit rapport is een wake-up call voor iedereen", zegt Paul Smith, secretaris-generaal van BGCI. "Beleidsmakers en deskundigen in natuurbescherming kunnen nu de middelen en expertise inzetten die nodig is om toekomstig uitsterven te voorkomen.
  • Deel
Druk af