De Volkskrant neemt vanmorgen een artikel over uit The New York Times. Volgens onderzoek dat deze week werd gepubliceerd in The Lancet zou dementie onder ouderen (65+) in Engeland en Wales met 25% zijn gedaald en het IQ van ouderen (90+) in Denemarken de afgelopen 10 jaar substantieel zijn verbeterd. Geriatrische onderzoekers speculeren dat de uitkomsten van de Deense en Engelse onderzoeken mogelijk correleren met werkhypothesen die zij tot op heden niet hebben kunnen bewijzen. Zij vermoeden dat hoger opgeleide ouderen met een gezondere leefstijl en die meer op hun bloeddruk en cholesterolniveau letten, mogelijk minder last van dementie en terugval in mentale vermogens hebben.
Het onderzoek is op statistisch niveau een aanwijzing dat de geriatrische kosten minder sterk zullen stijgen dan tot op heden werd aangenomen.
Dit artikel afdrukken