De Belgische supermarktketen Delhaize en de vakbonden hebben een 'protocolakkoord' bereikt in de moeizame onderhandelingen over de te nemen maatregelen rondom de herstructurering van het in financiële moeilijkheden verkerende concern. Directie en vakbonden zijn er vooralsnog uit voor wat betreft de 'invulling van de herstructurering voor het magazijnpersoneel', schrijft RetailDetail. Wat het akkoord precies behelst, is niet bekendgemaakt. Wel zeggen beide partijen dat zij 'water bij de wijn gedaan hebben'.

Lege schappen vermijden bij feestdagenpiek
Het is er Delhaize veel aan gelegen op korte termijn tot overeenstemming te komen. Het personeel heeft immers al diverse malen laten zien over een grote mate van actiebereidheid te beschikken. Het zou voor de supermarktketen, die zegt te moeten reorganiseren omdat het een te hoge kostenstructuur kent, een zware slag zijn als juist in de komende weken nieuwe stakingsacties ontstaan. De feestdagenperiode is de meest lucratieve periode van het jaar en eventuele tekorten in de winkels zouden desastreus kunnen uitpakken.

Brugpensioen
Vandaag worden de onderhandelingen overigens voortgezet voor het overige personeel (de 'bedienden'). Heet hangijzer in die gesprekken zou het al dan niet verplichte brugpensioen zijn voor de 1.300 werknemers van boven de 55 jaar. Met een brugpensioen wordt bedoeld een regeling waarbij 55-plussers 'afvloeien' naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Daarbij krijgen ze een werkloosheidsuitkering plus een bijdrage van de werkgever. De vakbonden zijn fel gekant tegen een verplicht brugpensioen, dat zij ook niet vinden passen bij het streven van de overheid en werkgevers om werknemers langer door te laten werken.

Fotocredits: Delhaize stakingsactie, SETCa BBTK
Dit artikel afdrukken