Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, stoort zich aan de wijze waarop Aalt Dijkhuizen, sinds kort voorzitter van de 'Alliantie Verduurzaming Voedsel', verduurzaming in de dierhouderij ziet.

Dijkhuizen vindt dat 'boeren en bedrijven vooral niet te hard van stapel [moeten] lopen met het verbeteren van dierenwelzijn en het milieu'. Dat is een rare mening voor een voorzitter van een 'Alliantie Verduurzaming Voedsel', vindt de algemeen directeur van de Dierenbescherming. Dijkhuizen gaat volgens hem 'ook na zijn pensioen onverdroten voort met zijn promotiecampagne voor de Nederlandse vee-industrie'.

Dales schrijft verder: Het kwalijke is dat de Alliantie namens wie Dijkhuizen spreekt in principe een gesprekspartner is voor de overheid. In dit orgaan zijn namelijk onder meer de boeren, voedselproducenten en de supermarkten vertegenwoordigd. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken ziet de Alliantie als belangrijk initiatief om de voedselproductie duurzamer te maken. Dat gaat op deze manier natuurlijk nooit lukken.
Dit artikel afdrukken