De VS worden al enkele maanden geplaagd door uitbraken van Salmonella. Kip van producent Foster zorgde afgelopen maand zelfs voor 600 ziektegevallen in bijna 30 staten. Zoveel onveilig eten kan de wetshandhaver van een beschaafd land zijn bevolking niet aan doen, vinden twee leden van het Congres.

Net als onze Voedselautoriteit, de NVWA, kan de Amerikaanse USDA besluiten tot het uit de schappen halen en zelfs houden van producten. Net als tot voor kort in ons land, doet de USDA dat niet zomaar. Ze hebben de autoriteit om het te doen, zegt de dienst, maar niet altijd de vrijheid om die dwingend toe te passen. In Nederland is die houding omgeslagen en voert de NVWA inmiddels draconische recalls uit zoals bleek rond de van fraude met paardenvlees verdachte vleesverwerkende bedrijven Selten en Van Hattem.

De Washington Post meldt dat de microbiologische veiligheid van voedsel (kip) aanleiding is om een wet in stemming te brengen die de USDA weer volledig bekleedt met de macht die van de Amerikaanse voedselautoriteit mag worden verwacht. Als voedsel onveilig of verdacht blijkt, moet de USDA zich vrij voelen om tot handhaving van zijn wettelijke bevoegdheden over te gaan. Nu vindt de USDA dat het bedrijven alleen tot vrijwillige recalls kan aanzetten.
Dit artikel afdrukken