De Afrikaanse varkenspest houdt de wereldwijde varkenssector al geruime tijd in zijn greep. Uitbraken van het besmettelijke en dodelijke virus hebben vooral in China grote gevolgen gehad. De binnenlandse varkensstapel is daar naar verluidt bijna gehalveerd sinds het virus in augustus 2018 voor het eerst werd vastgesteld. Sindsdien is het land bezig met plannen om de varkensstapel te laten herstellen; het aantal uitbraken is gedaald, mede als gevolg van kleinere kuddes en betere hygiëne.

Recente uitbraken van het virus gooien echter roet in het eten van deze plannen. In een aantal delen van Zuid-China is het aantal uitbraken van AVP weer toegenomen. Analisten schrijven de toename toe aan zware regenval en overstromingen. Volgens Zheng Lili, hoofdanalist bij adviesbureau Shandong Yongyi, hebben de overstromingen sinds half juni geleid tot nieuwe besmettingen en dwarsbomen ze bovendien de logistiek.

De besmettingen zouden het gevolg zijn van het feit dat varkenshouders geïnfecteerde varkens meestal begraven en de regen de ziekte mogelijk via het grondwater heeft verspreid, aldus de analisten
Overstromingen verspreiden AVP
Uit een onderzoek van Shandong Yongyi blijkt dat er tientallen gevallen van het virus zijn vastgesteld sinds de zware regenval in de gebieden. De besmettingen zouden het gevolg zijn van het feit dat varkenshouders geïnfecteerde varkens meestal begraven en de regen de ziekte mogelijk via het grondwater heeft verspreid, aldus de analisten.

Onder de varkenshouders in de getroffen provincies heerst nervositeit. Ondernemers die net hun varkensstapel weer hadden aangevuld met nieuwe zeugen, zijn bang opnieuw getroffen te worden.

Mond-en-klauwzeer in Chinese varkensstapel
Afrikaanse varkenspest is niet het enige virus dat China zorgen baart. Recentelijk is er ook een uitbraak van het zeer besmettelijke mond-en-klauwzeer (MKZ) onder varkens gemeld in de zuidelijk provincie Guandong. Op het betrokken bedrijf waren 39 van de 131 varkens besmet geraakt en is 1 varken overleden.

In China wordt MKZ geclassificeerd als een ziekte die ernstige schade kan veroorzaken en een dringende reactie vereist. "Lokale autoriteiten behandelen de uitbraak in overeenstemming met de voorschriften voor ziektebestrijding en -preventie", aldus het veterinaire en veeteeltbureau van het ministerie.

Vietnam wil virusvrij zijn
Ook Vietnam kampt al enige tijd met AVP-uitbraken. Het land streeft ernaar om in 2022 meer dan 90% van zijn regio's vrij het te hebben van AVP, in 2025 moet het land dan geheel vrij zijn van de ziekte. Het is de bedoeling dat 90% van de kleine- en middelgrote varkensbedrijven, en 80% van de grootschalige varkensbedrijven biosecurity-maatregelen gaan nemen. Tegelijkertijd wordt er druk gewerkt aan een mogelijk vaccin.

Om dit te kunnen bereiken, wordt de focus gelegd op het tijdig opsporen van geïnfecteerde gevallen en het nemen van preventieve maatregelen. Daarnaast komt een verscherpt toezicht op het controleren van transporten en zal de testcapaciteit worden versterkt. Ook wordt er een campagne gelanceerd om mensen bewuster te maken van het virus en hoe het zich kan verspreiden.

Hek tussen Duitsland en Polen
In Duitsland, waar tot op heden nog geen AVP-uitbraken zijn, heerst onrust over de mogelijke insleep van het virus via besmette wilde zwijnen uit Polen. Om dat te voorkomen is er in maart een hekwerk geplaatst langs de Duits-Poolse grens. De Duitse deelstaat Brandenburg maakte zich zorgen dat het verplaatsbare hekwerk niet voldoende zou zijn om het virus buiten de deur te houden en eiste een vast hekwerk, maar daar waren milieuorganisaties op tegen.

Inmiddels hebben meerdere deelstaten de wens geuit om een vast hek te laten plaatsen. Om de bouw van een vast hek te realiseren, moet de Duitse diergezondheidswet worden herzien. Die wet staat momenteel de plaatsing van een permanent hek voor preventieve doeleinden niet toe. Om dit te kunnen veranderen is er een wetsvoorstel opgesteld door de Duitse Bundesrat. Naar verwachting zal het voorstel dit najaar in stemming komen.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken