Het bericht van het CBS stelt:

Het aandeel mensen dat zelfzorgmedicijnen gebruikt, ligt bij hoogopgeleiden hoger dan bij laagopgeleiden: ongeveer 40 procent bij mensen met een diploma hoger onderwijs, tegenover 30 procent bij mensen met alleen basisonderwijs. Hoogopgeleiden gebruiken vooral meer homeopathische middelen en vitamines en mineralen.
Bij de voorgeschreven medicijnen is het beeld juist andersom en ligt het gebruik hoger bij de lager opgeleide mensen. Hier speelt mee dat hoger opgeleiden gemiddeld gezonder zijn dan lager opgeleide mensen. Bij deze vergelijking is rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen deze bevolkingsgroepen.


Vrouwen blijken meer aan zelfmedicatie te doen dan mannen:

Het medicijngebruik is hoger onder vrouwen dan onder mannen. Dat geldt vooral voor medicijnen die niet op recept zijn. Bijna 40 procent van de vrouwen gebruikte in 2010 niet-voorgeschreven medicijnen tegenover 29 procent van de mannen. Mannen gebruiken vooral pijn- en koortswerende middelen en medicijnen tegen verkoudheid, die niet op recept zijn. Bij vrouwen gaat het meer om vitamines en mineralen, homeopathische middelen en zelfzorgmedicijnen tegen reuma en gewrichtspijn.

Opvallend is dat jonge mensen, die in de regel als gezonder mogen gelden, meer medicijnen op eigen initiatief nemen dan ouderen die nu juist meer klachten hebben:


Oudere mensen hebben vaker gezondheidsklachten en aandoeningen dan jongeren. Het gebruik van zelfzorgmedicijnen neemt echter niet toe met de leeftijd. De grootste gebruikers zijn jonge kinderen tot 4 jaar en dertigers, met aandelen van ongeveer 40 procent. Bij de jonge kinderen gaat het vooral om medicijnen tegen hoest, verkoudheid en griep en om vitamines en mineralen en homeopathische middelen. Dertigers gebruiken meer pijn- en koortswerende middelen.

Het CBS onthoudt zich van interpretatie van deze gegevens. Nader onderzoek naar koopmotieven zou moeten uitmaken of bijv. reclame-inspanningen zorgen voor een hoger medicijngebruik onder jongeren en vrouwen, cq. onder de kinderen van vrouwen met kinderen.
Dit artikel afdrukken