Droogte en hitte nemen toe door klimaatverandering. Daardoor staan bestaande teelten en hun locaties onder druk. Onderzoekers van de Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) zochten uit hoe Californische land- en tuinbouwondernemers daar het beste mee om kunnen gaan. Een derde van de groenten en twee derde van de vruchten en noten die Amerikanen eten, worden in Californië gekweekt.

Hun conclusie: bij verdere temperatuurstijging, kunnen gewassen die in de koele maanden groeien, zoals broccoli en sla, beter in een andere periode geteeld worden. Halverwege deze eeuw zou dat zelfs de winter kunnen zijn, zonder dat ze van elders geïmporteerd hoeven te worden.

Gewassen die in het warme seizoen groeien (zoals cantaloupemeloenen, tomaten en wortelen) moeten wel verhuizen naar plekken waar lagere temperaturen heersen dan de in de toekomst verwachte.

Dat concludeerden de onderzoekers door computermodellen van opwarmingsscenario’s en landgebruik te combineren met informatie over historische en ideale groeitemperaturen van de in Californië veelgeteelde eenjarige gewassen sla, broccoli, wortelen, tomaten en Cantaloupe.

Volgens hoofdauteur Alison Marklein kan deze studie worden gebruikt om prioriteit te geven aan akkerland en water om de landbouwproductie en voedselzekerheid te maximaliseren. "Het is cruciaal om vooruit te plannen voor toekomstige opwarmingsscenario's, vooral in gebieden als Californië die ons land voeden."

Ook Nederland kampt met droogte- en hitteproblemen. Om de risico's van klimaatverandering te beheersen, zal Nederland ruimtelijke ordeningskeuzen moeten maken.
Phys.org - Some of America's favorite produce crops may need to get a move on by 2045
  • Deel
Druk af