Een zuurdesembrood voor £1,20 in de supermarkt? Dat is geen echt zuurdesembrood, maar puur consumentenbedrog, vinden de actievoerders van The Real Bread Campaign. Een 'echt' zuurdesembrood kost minstens £3,50.

Na jaren bakkeleien, grijpt nu de Britse regering in. Er is een technische 'brood- en meel'-werkgroep ingesteld die zich gaat buigen over wat zuurdesem (in het Engels sourdough) mag heten. Dat moet een einde maken aan de 'desemstrijd' waar kleine bakkers aan onderdoor dreigen te gaan en consumenten de dupe van zijn.

The Real Bread Campaign heeft alvast een waslijst aan voorstellen op tafel gelegd om de Britse broodetikettering flink op zijn kop te zetten en een einde te maken aan de 'sourfaux'-affaire. Er moet een nieuwe, wettelijke definitie komen van brood, idem van zuurdesem en een verplichte vermelding van de ingrediënten op alle bakkersproducten.

In de Britse broodmarkt gaat zo'n £4 miljard per jaar om. Ongeveer 75% van al het Britse brood komt van grote industriële bakkerijen, 20% wordt in supermarkten gebakken en 5% wordt door de ambachtelijke bakkers gebakken en verkocht. 'Echt' zuurdesembrood wordt gemaakt op basis van een 'moeder', die bestaat uit water en meel en dankzij natuurlijke, overal aanwezige, gisten, aan het fermenteren slaat. In fabrieksbrood zitten tot wel 20 ingrediënten, en ook al staat er op 'met zuurdesem', dan nog gaat het om fabrieksbrood dat veel sneller bereid wordt dan het traditionele zuurdesembrood, dat trager rijst. En, last but not least, al die extra ingrediënten zouden het niet echte zuurdesembrood ook nog eens minder gezond maken.
Echt zuurdesembrood zou beter verteerbaar en een betere bron van mineralen (zink, ijzer en magnesium) zijn en zelfs geschikt voor mensen gluten mijden.

De overheid belooft deze zomer een 'raadpleging' te houden inzake mogelijke wijzigingen in de verordeningen inzake brood en meel van 1998, aldus The Guardian.
  • Deel
Druk af