Dat meldt The Grocer, een vakblad voor supermarktondernemers.

De zaak wordt behandeld in het High Court nadat Feedback - een activistische liefdadigheidsinstelling die pleit voor een duurzamer voedselsysteem - met succes in beroep ging en betoogde dat ministers mogelijk nalatigheid kan worden verweten krachtens de Climate Change Act 2008. Die wet schrijft voor dat de overheid beleid moet invoeren om aan de internationaal afgesproken reductie van koolstofemissies te voldoen.

Volgens Feedback betekent dat, dat de overheid verplicht was om in haar Voedselstrategie van juni 2022 maatregelen te nemen om de productie en consumptie van vlees en zuivel te verminderen.

Ook zegt de NGO dat de Britse regering het advies van het onafhankelijke orgaan Climate Change Committee (CCC) niet heeft opgevolgd. Volgens het CCC is de consumptie van minder vlees en zuivel essentieel om het netto nul-doel van het Verenigd Koninkrijk te halen. In de Net Zero Strategy van 2021 staat dat de Voedselstrategie de uitvoering van het netto nul-doel zou ondersteunen. De details over de manier waarop het koolstofbudget in het voedselsysteem zou worden gehaald, moesten in de de Voedselstrategie worden bepaald. Maar dat is niet gebeurd. Dat zou een gegronde reden zijn voor de zaak tegen de overheid.

"We zijn ervan overtuigd dat onze gerechtelijke herziening zal vaststellen dat de overheid wettelijk verplicht is beleid te implementeren om de uitstoot in de voedsel- en landbouwsector te verminderen”, aldus Carina Millstone, uitvoerend directeur van Feedback.

Het is nogal een zaak. De NGO wil de overheid verplichten consumenten nadrukkelijk vrijheden af te nemen
"We hebben er vertrouwen in dat deze rechterlijke toetsing de overheid zal dwingen om gehoor te geven aan het advies van haar eigen klimaatexperts, die keer op keer hebben gezegd dat verminderen van de vlees- en zuivelconsumptie nodig is als we onze wettelijk vastgelegde klimaatdoelen willen halen. We hopen dat onze zaak het high water mark, het keerpunt, zal zijn van de onverschilligheid en ontkenning van de overheid ten aanzien van de maatregelen die ze dringend moet aannemen en implementeren om klimaat- en milieurampen te voorkomen."

Het zijn niet de enige juridische stappen die de actiegroep onderneemt. Feedback wil ook het besluit van de Britse regering om de verplichte rapportage van voedselverspilling voor grote voedingsbedrijven te schrappen toetsen bij de rechter. Hiervoor startte de NGO deze week een crowdfunding.

Het is nogal een zaak. De NGO wil de overheid verplichten consumenten nadrukkelijk vrijheden af te nemen. Het instrumentarium daarvoor bestaat uit hoofdzakelijk uit drie typen maatregelen: krachtige prijsmaatregelen (belasten), het beperken van het aanbod dat in winkels wordt toegelaten of zelfs de rantsoenering van dierlijke producten per individuele consument. Net als de klimaatzaak van Urgenda kan een eventuele positieve uitspraak ook NGO's in andere landen inspireren tot dergelijke processen tegen hun overheden.
Dit artikel afdrukken