Nefyto spreekt zijn zorgen vrijwel gelijktijdig uit met het gisteren bekend geworden nieuws dat de Europese ban op neonics volgens de Wageningse bijendeskundige Tjeerd Blacquière vermoedelijk moet worden gehandhaafd. Als dat zo is, moeten andere gifstoffen weer uit de kast worden gehaald. Milieuorganisaties zijn daar al evenmin voorstander van. Het lijkt erop dat de Nefyto een impasse voorziet en daarom met de staatssecretaris wil nadenken over een brede dialoog met milieuorganisaties.

Kunnen we zonder landbouwgif? Dat is een heldere en duidelijke vraag
Eufemisme
Nefyto spreekt van 'gewasbeschermingsmiddelen'. Het publiek heeft echter geleerd dat er gif gebruikt wordt en weet dat er doodshoofden op die middelen worden afgebeeld. Het woord komt dus over als een eufemisme dat wantrouwen oproept. De dialoog begint dus al onder een moeizaam gesternte. Volgens een recent verschenen onderzoek kan een bedrijf immers maar beter communiceren in termen van de schuld die het wordt aangerekend. Vanuit die erkenning kan weer vertrouwen worden opgebouwd.

Foodlog doet alvast een voorzet voor de vraag van waaruit de dialoog zou kunnen worden opgezet: kunnen we zonder landbouwgif? Dat is een heldere en duidelijke vraag. Eventueel kan het woordje 'wanneer' nog aan het begin van de vraag worden toegevoegd.

'Met alle waarborgen omkleed'
Nefyto schrijft op zijn website het volgende: Vanwege de aanhoudende maatschappelijke onrust over (de toelating van) gewasbeschermingsmiddelen op vele fronten is een bredere dialoog nodig over plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming inneemt. Dat is de strekking van een brief die Nefyto gisteren aan Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken heeft gestuurd.

Nefyto en de aangesloten bedrijven maken zich zorgen over de maatschappelijke en politieke onrust over gewasbescherming. Daarnaast zijn zij bezorgd over het gebrek aan vertrouwen dat wordt geuit. Niet alleen in de richting van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie maar ook tot de instanties die ertoe zijn aangewezen om – met alle waarborgen omkleed – gewasbeschermingsmiddelen te toetsen aan de meest strenge toelatingseisen.

'Grote tegenstellingen'
Terwijl de investeringen groeien die de industrie moet doen om gewasbeschermingsmiddelen (inclusief “groene” gewasbeschermingsmiddelen) te ontwikkelen en tot de markt toegelaten te krijgen groeien, lijkt het vertrouwen van veel partijen in Nederland in de uitkomsten en in de toetsing daarvan door de bevoegde instanties juist ernstig te dalen.

Bovendien ziet Nefyto grote tegenstellingen in de wensen van telers en de agrofoodketen om over gewasbeschermingsmiddelen te kunnen blijven beschikken én de door sommige maatschappelijke organisaties gewenste uitbanning daarvan.

'Ambitieuze agenda's
Op alle denkbare aspecten is de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in dialoog en betrokken bij projecten - samen met partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties – om gewasbescherming en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verduurzamen. In diverse verbanden zijn ambitieuze agenda’s geformuleerd, of het nu gaat om veilig voedsel, de gezondheid van mensen, de bescherming van water of biodiversiteit. Deze inspanningen leiden tot goede resultaten, en samen met genoemde partijen wordt gewerkt aan verdere verbetering.

Nefyto acht een bredere dialoog nodig over plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming inneemt in de maatschappij, bij de productie van voedsel en groen en bij de bescherming van natuur en biodiversiteit. Nefyto heeft Staatssecretaris Dijksma gevraagd om een gesprek om na te gaan hoe zo’n bredere dialoog over gewasbescherming vorm zou kunnen krijgen en welke rol de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, de overheid en andere partijen zoals maatschappelijke organisaties daar in kunnen spelen.


Fotocredits: Pas op, gevaar CGP Grey
Dit artikel afdrukken