Professor Xiangming Xiao van de afdeling Microbiologie en Plantenbiologie van de University of Oklahoma College of Arts and Sciences leidde een internationaal team dat de koolstofverliezen van het regenwoud in het Amazonegebied heeft geprobeerd in kaart te brengen. Hun bevindingen zijn te vinden in het aprilnummer van het tijdschrift Nature Climate Change.

Voor hun analyse - die werd gepubliceerd onder de titel Carbon loss from forest degradation - gebruikten de onderzoekers satellietgegevens van 2010-2019 om veranderingen in de tijd en ruimte van het bosgebied en de bovengrondse biomassa in het Braziliaanse Amazonegebied te kunnen volgen. Zij berekenden op basis van hun waarnemingen dat het koolstofverlies naar de atmosfeer ten gevolge van bosdegradatie groter was dan dat ten gevolge van ontbossing in de regio.

Dat is een ernstige conclusie. Het betekent dat de natuurlijke achteruitgang van het bos meer bijdraagt bij aan klimaatverandering dan de kap waar we ons zo druk over maken. We denken dat het met het bos verder wel goed gaat, maar die droom wordt door deze studie ruw verstoord.

De tropische regenwouden in het Amazonegebied vertegenwoordigen ongeveer 50% van alle regenwouden ter wereld. Ze zijn van belang voor de biodiversiteit, waterlopen, het klimaat en de koolstofcyclus in de wereld.

Het artikel in Nature Climate Change bouwt voort op het eerder werk van Xiao, die zich specialiseert in zo accuraat mogelijke berekeningen van koolstofverliezen vanuit het Amazonegebied naar de atmosfeer. Hoe meer koolstof in dood materiaal belandt en uiteindelijk door oxidatie in de lucht terecht komt, hoe meer het klimaat opwarmt.
Nature - Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in the Brazilian Amazon
Reageer
  • Deel
Druk af